11 jan. 2012

Behovet av församling på sommaren

Igår var jag och besökte en nomineringsgrupp i en församling och berättade om POSK. Det var en stor grupp människor där och det var väldigt roligt att träffa dem.

När mitt pass var över och alla fått ställa de frågor de ville så gick man över till att diskutera verksamheten i församlingen och framförallt verksamheten på sommaren.

I den här församlingen finns det fyra distrikt med fyra kyrkor. Tydligen så ligger nästan hela verksamheten nere under sommaren i alla distrikten, gudstjänsterna sammanlystes och personalen tar ut all sin kompledighet.

Men nu diskuterade de förtroendevalda att man ville göra en annan prioritering. Det fanns ett behov i församlingen av verksamhet, både för föräldrar med barn och för äldre, även under sommaren. Verksamhet hade efterfrågats av församlingsbor.

De förtroendevalda diskuterade olika verksamheter och förslag skrevs upp för att lämnas till kyrkoherden. Det visade sig också att man fått en ny kyrkoherde och att man nu sett över personalens ledigheter. Så den kommande sommaren skulle det finnas personal tillgänglig även under sommaren. Kyrkorådet kan då avsätta pengar och ge kyrkoherden uppdraget att driva verksamhet även under sommaren.

Visst är det härligt med dessa ansvarstagande förtroendevalda som ser ett behov, uppmärksammar vad församlingsborna behöver och ser till att göra prioriteringar så att det blir möjligt att genomföra. Jag hoppas att de förslag och den planering som de förtroendevalda i församlingen gjorde igår realiseras i bra verksamhet under den kommande sommaren!

Ur POSKs handlingsprogram:

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg.
(…)

I Svenska kyrkan finns det och behövs många frivilliga, som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden – diakoni, musik, barn- och ungdomsverksamhet, studiearbete, gudstjänst, information, administration, stöd till internationellt arbete och så vidare. Betydelsen av frivilliga insatser i församlingslivet är stor både för den enskilde och för församlingen och kommer att öka än mer.

(…)
Förhållandet mellan kyrkoherden och övriga i kyrkorådet ska präglas av ett gemensamt ansvarstagande och insikt om skillnaden mellan styrelse- och chefsuppgifter. I vissa frågor har kyrkoherden ett självständigt ansvar i vigningstjänsten. Kunskap om och respekt för varandras roller, delaktighet och inflytande är nyckelord.

Inga kommentarer: