11 jan. 2012

Dopet är en fest, 800 samlas i helgen


På fredag och lördag, 13-14 januari, är det en stor dopfestival som äger rum i Stockholm. Det är Stockholms stift som bjuder in sina församlingar och deras dopteam att komma för att prata och jobba med dopet. Frågeställningarna som ligger till grund för festivalen är:
Stockholms stifts webbplats>>
  • Hur tänker vi i Svenska kyrkan kring dopet idag?
  • Vad händer när vi döps?
  • Vad är det att leva av och i sitt dop?
  • Hur arbetar vi med dopet i församlingarna?
  • Vilken är dopets plats i den världsvida kyrkan?
  • Vad tänker människor kring dopet och hur bemöter vi dem?
Martin Garlöv från Uppsala, berättar att han varit involverad i en del av arbetet, på olika sätt, inför festivalen.
Jag hade ett uppdrag för Stockholms stift i början av sommaren. Inventerade hur stiftets församlingar "doparbetar" och samlade in förväntningar och önskemål på dopfestivalen som är deras medarbetarmöte för anställda, valda och ideella. Överlämnade min rapport i början av september.

Jag ska hålla en workshop om kommunikation med antecknade barn och ungdomar och deras föräldrar. Den kör jag en gång på fredagen och en gång på lördag. "De 100.000 antecknade" är rubriken man gett mig och jag ska ge skäl, strategier och verktyg för kommunikation med den här målgruppen.

Maria Mannheimer har en workshop på fredagen med Gunnar Lamin om förtroendevaldas ansvar i doparbetet.

På fredagen är det ett seminarium om bekännelsen och hemsidorna. Kristina Thorin, präst i Lunds stift har jämfört bekännelseskrifternas ord om dop och vad det står på församlingarnas webbplatser.
Det är några av alla seminarier och inspirationstillfällen som ges under fredagen och lördagen. För dig som vill läsa mer så kan du göra det här:

Facebook https://www.facebook.com/groups/150144535055086/
Blogg http://blogg.svenskakyrkan.se/dopfestivalen/
Webbplats http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=842158

På webbplatsen läser jag:

Över 800 samlas på Dopfestivalen

Över 800 personer kommer att samlas på Dopfestivalen den 13-14 januari och de flesta har fått plats på sina förstahandsval när det gäller seminarier och workshops. Före jul kommer alla också att få en anmälningsbekräftelse via mail.

DOPFESTIVALEN Tack vare att Dopfestivalen har tillgång till olika lokaler har populära seminarier och workshops i de flesta fall kunnat flyttas till större lokaler. Endast en workshop har fått ställas in och endast ett fåtal personer har blivit hänvisade till sina andrahandsval. Det innebär dock att de lokalhänvisningar som finns i festivalbroschyren i vissa fall har ändrats, men uppdaterad lokalinformation kommer självklart att finnas på plats.
Eftersom många är samlade på samma plats kan det vara en god idé att vara ute i tid på fredagsförmiddagen.

TV-sända seminarier
Anmälningsformuläret till Dopfestivalen har också stängts, men det går fortfarande att anmäla sig genom att maila kontaktuppgifter och val till: dopfestivalen2012@svenskakyrkan.se
De som inte kan följa Dopfestivalen på plats kommer att kunna ta del av alla seminarier via Svenska kyrkans webb-tv-plattform Svk-play. Här kommer alla gemensamma seminarier att sändas direkt. Övriga seminarier spelas in och kommer att finnas tillgängliga i efterskott. Svk-play hittar du på: http://play.svenskakyrkan.se

Dela ditt dop
Till festivalens inledande gudstjänst får den som vill får gärna ta med sig en symbol för sitt dop eller sin tro. Efter gudstjänsten är det tänkt att vi tillsammans ska skapa en utställning av dessa symboler och den som inte har någon symbol med sig ska kunna skapa en symbol på plats.
I anslutning till utställningen ska den som vill också kunna dela sin dopberättelse genom att själv spela en den på film. Dessa korta filmer kan sedan användas i samband med vårens dopkampanj. För genom att dela och tala om vårt dop och vår tro kan vi få fler att vilja dela öka intresset för både dopet och tron.

Öppna programpunkter
Den som inte har bokat upp all sin tid kan ta del av appellerna på balkongen. Här berättar till exempel författaren Carolina Johansson om sin roman Bråkdelen av en sekund om hur hon fann sin tro. Flerspråkighet, Drop-in dop och dopstatistik är andra ämnen för andra appellerna.
Läs mer om programmet

På och i anslutning till balkongen kommer festivaldeltagarna också att kunna ta del av ett antal utställningar.
Det kommer också att finnas en helt öppen scen för den som spontant vill berätta, framföra eller visa något under festivalen. Musiker har redan visat intresse för scenen och den som vill framföra något anmäler sig direkt vid scenen. Den kommer att vara placerad i anslutning till den stora seminarielokalen och kommer främst att vara öppen under lunchpausen.

Inga kommentarer: