9 jan. 2012

Skara har nomineringsval till biskop 10 januari

Den 10 januari 2012 genom för Skara stift sitt nomineringsval inför biskopsvalet.
Så här står det på Skara stifts webbsida>>

Ett steg mot ny biskop

Tisdag 10 januari tas det första steget i valet av ny biskop för Skara stift. Då är det nomineringsval i Skara domkyrka.

Promenad på stranden.

Foto: Moni Sertel/pixelio.de

Omkring 625 personer ska rösta fram de kandidater som ska delta i det egentliga biskopsvalet i mars.
För att använda en aktuell liknelse kan man säga att nomineringsvalet är en sorts primärval.
Det går att följa valet här på webbplatsen där resultatet tillkännages så fort rösterna är räknade, vilket beräknas vara klart vid 16-tiden. Dessutom går samlingen att följa på twitter. Twitteradress är #skarabiskop eller http://www.twitter.com/search/skarabiskop.

Nomineringsvalet har följande tidschema
9.30. Inledning, andakt
9.45. Möjlighet att föreslå och plädera för olika kandidater.
11.15 Avbrott för gruppvisa möten och lunch
14.00. Valet genomförs
15.00. Rösträkning
16.00 cirka. Valresultatet tillkännages i domkyrkan och på stiftets webbplats.
Facebookgruppen Mirjamellermose har också haft många inlägg och bloggen Mirjamellermose har lagt upp CV på många av kandidaterna, det enda stället där det går att få den informationen.

Många är de namn som har föreslagits på bloggen och facebook. Vilka som verkligen kommer att föreslås under dagen står klart vid lunch. Det är endast de som är nominerade som går att rösta på. De kandidater som får över 5 procent av rösterna (och blir godkända) kommer att gå vidare till utfrågningen som äger rum 28 februari. Minst fem kandidater kommer att godkännas (även om man inte får fem procent av rösterna).

Inför utfrågningen den 28 februari gäller följande information som jag hittar på webbsidan:

Utfrågning av biskopskandidater

Utfrågning av dem som förklarats behöriga efter nomineringsvalet hålls den 28 februari 2012 kl. 13.30-16.30 i Medborgarhuset i Falköping. Karta med Medborgarhuset och p-platser kommer att finnas på stiftets hemsida.

Utfrågare är journalisten Helena Strömblad och universitetslektor Karin Johannesson.

Utfrågningen kan följas via internet av dem som är intresserade.


Ställ frågor

För att få en fråga framförd till biskopskandidaterna ska du skicka din fråga via e-post till skarastift.biskopsval@svenskakyrkan.se. Din fråga ska vara inkommen senast den 24 februari 2012.

Du har dock inga garantier för att din fråga kommer att ställas, utan stiftet förbehåller sig rätten att välja ut ett urval av frågor. Det kommer inte att ges tillfälle att muntligt ställa frågor direkt under utfrågningen.


Följ utfrågningen på webben

Hela utfrågningen sänds direkt via internet på stiftets hemsida www.skarastift.se. Det blir en professionell TV-produktion med flera kameror där man kan följa kandidaterna på nära håll. Sändningen kommer därefter att finnas tillgänglig i 30 dagar.

På hemsidan kommer du också att kunna läsa mer om möjligheten att ställa frågor till kandidaterna.

Dessa personer har enligt bloggen Mirjamellermose, tackat ja till att nomineras i biskopsvalet:
 • Hans Almer, 59, stiftsadjunkt, Göteborg
 • Anders Grape, 58, kyrkoherde i Enköping, Uppsala
 • Ingegerd Sjölin, 59, rektor vid Pastoralinstitutet i Lund
 • Åke Bonnier, 54, domprost i Stockholm.
 • Staffan Grenstedt, 59, lärare vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala.
 • Mats Hermansson, 54, domprost i Visby
 • Carin Åblad Lundström, 47, domkyrkokomminster i Uppsala domkyrkoförsamling
 • Jacqueline Björnram, 56, förste stiftsadjunkt i och avdelningschef på stiftskansliet i Skara
 • Leif Nordlander,58, kyrkoherde i Vara
 • Arne Wiig, 47, tidigare domkyrkokaplan i Härnösand. Har varit lektor på Mittuniversitetet.
 • Catharina Segerbank, präst Tyresö församling
 • Sonja Grunselius, komminister i Saleby. Kyrkomötesledamot
Vilka som verkligen blir nominerade den 10 januari återstår att se och höra.

Inga kommentarer: