9 jan. 2012

Nytt trosamfund?


Så kom nyheten att Sverige hade fått ett nytt trossamfund registrerat hos Kammarkollegiet. Det nya trossamfundet heter Det missionerande kopiminstsamfundet>>
Deras missionsbudskap är
- Kopiera och sprid
- All kunskap till alla
- Det som teknikens naturlagar möjliggör ska vi icke (försöka)begränsa med världsliga lagar.
Deras tro beskriver de så här:
Eftersom information och informationsvärde är så heligt för oss erkänner kopimister följande axiom:
  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
  • Internät är heliga.
  • Kod är lag.
De har "präster" som de kallar "Open".
De säger sig bedriva själavård:

Enskild själavård bedrivs mellan troende (användare) och präst (operatör).

Akten, enskild själavård, görs genom att man kopierar information. Inom den katolska tron sker bikten oftast genom att den troende delar med sig av information till prästen genom tal.

Inom det missionernade kopimistsamfundet kräver inte den enskilda själavården/bikten fysik närvaro. Nätnärvaro likställs med fysisk närvaro. Därför skiljer sig våra själavårdssamtal endast genom att de ofta – men inte alltid – görs över internät.

De säger också att deras "präster", "open" har tystnadsplikt enligt våra lagar om absolut tystnadsplikt.
Det kan inte göras någon prövning av om sådana uppgifter kan leda till skada eller men för den enskilde. Innehållet i bikt och enskild själavård är undantaget från meddelarfriheten. Uppgifter som framkommit vid bikt eller enskild själavård får inte lämnas ut till granskning av tillsynsorgan. Opens tystnadsplikt är livsvaraktig.
Det här "trossamfundet" har mycket tydliga kopplingar till Piratpartiet.

Vad ska man säga om det här? Jag trodde först att det var ett skämt. Men sen förstod jag att det var "på riktigt". När jag hörde deras "överstepräst" Isak Gerson prata på radion så använde han alla religiösa ord som man kan. De pratar om gudstjänst och trosbekännelse och mission. Och jag undrar hur det kunde bli så här?

Som informatör borde jag kanske tycka att detta med att dela information är något bra. Men inte att göra det som ett trossamfund. Inte när de gör det på det här sättet. Faktiskt!
Jag håller med Sievert Öholm när han på Newsmill skriver:
På någon annan plats i Uppsala eller Stockholm sitter förmodligen den här decemberdagen 2011 ett gäng begåvade unga gymnasister och studenter och asgarvar åt byråkraternas gravallvar inför sin ansökan och skickliga kopiering(!) av ord och begrepp från kyrkorna och religionens värld. Här finns ritualer, sakrament, missionsföreståndare och heliga dokument. De kreativa studenterna kan bara konstatera att deras skämtlynne med politisk och religiös underton gick hem. De är nu ett statsbidragsberättigat trossamfund!
Newsmill: Uppenbart idiotiskt att att godkänna nätaktivism som religion>>
Dagen: "Idiotiskt godkänna nätaktivism som religion">>
Kammarkollegiet: Att registrera trossamfund>>
idg.se: Fildelning nu erkänt som en religion i Sverige>>
Kyrkans Tidning: Fildelare nytt trossamfund>>

Uppdaterad 2012 01 09 kl 11.50
Isak Gerson skriver på sin webbsida att han är en av ledarna för Kristna studentrörelsen KRISS. Kan man vara överstepräst i ett trossamfund och samtidigt leda arbetet för Kristna studentrörelsen? Vad säger KRISS om det? Är det detta som KRISS vill bli förknippade med?
KRISS skriver :
Här formuleras också rörelsens målsättning, i §3: "Kristna Studentrörelsen i Sverige har, i förvissningen om Kristi närvaro i mötet mellan människor, till uppgift att bland studenter gestalta Kristus genom att aktualisera kristen tro och livsåskådning, skapa miljöer där en personlig tro kan leva och utvecklas, uppmuntra till ansvarstagande i församling och samfund, verka för Kristi Kyrkas synliga enhet och stimulera
till ansvar i samhället."

2 kommentarer:

Ma sa...

Jag är av den mening att detta inte är en religion trots att Kammarkollegiet har erkänt den som det. Men Kammarkollegiet har också erkänt en massa annat svammel som religion. Som företelse och sysselsättning kan jag däremot erkänna detta Kopimistsamfund. Men någon religion tycker jag inte att det platsar som...

Uno Hansson sa...

Av vilken anledning anser Du - och tydligen även andra människor - att det missionerande kopimistsamfundet inte bör betraktas som ett trossamfund (religion)? Dessutom kan ju vem som vill tro på Jesus Kristus samtidigt med att vara medlem i kopimistsamfundet!