1 dec. 2011

Om klimatmötet

Klimatmötet i Durban håller på för fullt. Du kan följa Svenska kyrkans utsända på plats genom att läsa deras bloggar:
blogg Agera>>
blogg Klimatblogg>>

Kyrkans Tidning skriver om klimatmötet på sidan 13 i tidningen nr 48/11. Tyvärr finns artikeln inte på webben. Men här är en skärmdump (klicka på den så blir den större)


Ärkebiskopen skriver också om sitt besök i Durban på sin blogg>>
I fredags kväll for jag till Johannesburg och Durban för överläggningar med vår systerkyrka i Sydafrika (ELCSA) och för att medvera på ett ”rally” (som det heter på engelska) inför klimatmötet i Durban. Man hade inspirerats av vår ”‘Interfaith Climate Summit” i Uppsala för tre år sedan och ville göra något liknande inför klimatmötet i Durban.

En Desmond Tutu i högform tog tag i frågorna (och publiken på fotbollstadion…) och vi fick några timmar med underhållning, allvarstal, show och uppmuntran. Långt resande för tre dagars jobb men jag hoppas det var meningsfullt. Vårt klimatmöte har i alla fall satt spår på många håll i världen. Religionerna hjälper oss att se vad som är livets verkliga värden och hur generationer och världsdelar faktiskt sitter ihop – och ska dela på gudslånet – med inriktning just på att låna!

Ur POSKs handlingsprogram:
POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Detta sker nationellt i Sveriges kristna råd, bland annat genom överläggningar med andra kristna kyrkor och samfund samt genom stöd åt lokalt ekumeniskt arbete. Det sker också internationellt inom Kyrkornas Världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF).
(…)
Församlingarnas medarbetare måste vara trygga i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära liksom i sin egen personliga värdegrund och identitet för att kunna verka i dialog med den nyandlighet, allmänreligiositet och sekularisering som präglar vår tid. I det alltmera mångkulturella och mångreligiösa samhället vi lever i har vi som kyrka också ett ansvar att mötas i religionsdialog.
(…)
POSK anser att kyrkan ska tala tydligt om miljö och rättvisa. En ohållbar livsstil orsakar förutom sociala orättvisor och miljöförstöring också klimatförändringar. Vi riskerar alla, men främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi människor kan bromsa den negativa utvecklingen genom att vi värnar skapelsen.

Inga kommentarer: