29 nov. 2011

Vad gör Svenska kyrkan i Durban?


Svenska kyrkan befinner sig i Durban under klimatförhandlingarna som pågår 28 november-9december. Detta läser jag i ett pressmeddelande från MyNewsDesk.
Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna>>
Svenska kyrkans internationella arbete>>
FNs klimatmöte>>

Här bloggar Svenska kyrkan ageravolontärer som är med på mötet.Bloggar från klimatmötet>>
Så här skrev en av volontärerna om Interfaith rally:
Många religiösa ledare fanns på plats denna dag för att leverera sina utmaningar och uppmaningar till världens ledare. Desmond Tutu var en av dem och han påminde oss om att vi bara har ett hem! Förstör vi detta finns det ingenstans att ta vägen.

Tutu sa att som vanligt kommer de fattiga att få ta den hårdaste smällen till att börja med men ingen kommer kunna fly från det här problemet. Att vara rik kommer denna gång inte att rädda någon. Om vi misslyckas kommer vi alla mötas på andra sidan även om de fattiga kommer att få gå före och välkomna de rika. Allt ackompanjerat av ett pillimariskt skratt som bara Desmond kan komma undan med :)

Är det verkligen Svenska kyrkans uppgift att åka på klimatmöte, kan man tänka? Själva skriver Svenska kyrkan:
Våra samarbetspartner i utvecklingsländerna har bett oss föra deras talan i klimatfrågan. De har svårt att höras i förhandlingarna och har inte varit med och orsakat klimatförändringarna, men drabbas redan hårt av dem.

Matbrist är en av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna. Därför är klimatfråga en global rättvisefråga för Svenska kyrkan.
Jag skulle själv svara JA, det är rätt att Svenska kyrkan är med på klimatmötet och med hjälp av sina nätverk och sina kontakter försöker påverka klimatfrågorna, så att klimatförändringarna hejdas. Det går säkert alldeles utmärkt att be någon av de volontärer som nu är med på mötet, att komma till din församling och berätta hur det var och vad som hände, när de kommit hem.

Och jag läser ur POSKs handlingsprogram:

POSK anser att kyrkan ska tala tydligt om miljö och rättvisa. En ohållbar livsstil orsakar förutom sociala orättvisor och miljöförstöring också klimatförändringar. Vi riskerar alla, men främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi människor kan bromsa den negativa utvecklingen genom att vi värnar skapelsen.

Ett sätt att ta ansvar är att endast efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö som gynnar en hållbar samhällsutveckling i samklang med hela skapelsen. Därför är det naturligt att POSK förespråkar rättvis handel.

__________________________________________

På Svenska kyrkans bloggportal kommer de att blogga om vad som händer i Durban. Där kan du få reda på viktiga händelser och Svenska kyrkans tolkning av dem.

Opinionsbloggen följer du på http://blogg.svenskakyrkan.se/opinion och Ageravolontärernas blogg på http://blogg.svenskakyrkan.se/agera

Jacob Risberg kan du följa via Twitter på @klimatjacob

Kyrkans Tidning: Till Durban med uppdrag att rädda världen>>

Dagen: Kyrkan på plats på klimatmötet>>

Kyrkans Tidning: Kyrkliga företrädare samlas för klimatmöte>>

Inga kommentarer: