29 nov. 2011

Svenska kyrkan och webben


Svenska kyrkan håller på att ta fram en webbstrategi och förra veckan samlades en grupp människor i Uppsala för att samtala om hur den strategin ska se ut.

På bloggen "Samtal i Damaskusporten" får vi följa med i en del av de funderingar som gjorts.
Att tänka strategiskt om webb>>
Så här står det:
Det finns mycket i Svenska kyrkan som är värt att kommunicera, evangelium både i ord och i handling. Det går att göra på många olika sätt och samtala om med olika människor. För att vi som kommunicerar Svenska kyrkan ska kunna använda våra kanaler effektivt måste vi definiera vem som gör vad och hur. Och därför måste vi ha en webbstrategi.
Där finns också ett blogginlägg om själavård på nätet>>;
Där står det:
Vi har kommit en bra bit på väg i Svenska kyrkan. Ändå kan jag inte annat än känna att vi ligger långt efter schweizarna. seelesorge.net startade redan 1997! Eller till och med ett par år tidigare när engagerade personer redan då insåg att internet var något att satsa på och erbjöd själavård via mejl.
(…)
Kyrkan ska vara där människor är brukar vi i kyrkan säga. Kyrkan uppstår ju där människor samlas! Vi har kyrkobyggnader över hela landet. Kyrkan finns på nätet med webbplatser och i bloggar. Kyrkan finns i olika sociala medier. Jourhavande präst kan nås via 112. Göteborg erbjuder SOS-brevlådan som försöksverksamhet. Steget till att en bred allmänhet ska kunna kontakta Svenska kyrkan för själavård på nätet känns i sammanhanget inte så stort organisatoriskt eller tekniskt sett. Men det steget kommer att ha stor betydelse!
Självklart ska vi vara med i alla kanaler där det finns människor som rör sig. Jag tycker det är bra att Svenska kyrkan är med och också tänker strategiskt och framåt när det gäller webb och närvaro.

Svenska kyrkan har också en utvecklingsblogg där du kan följa med i arbetet som sker på kansliet: http://blogg.svenskakyrkan.se/webbutveckling/

Och kanske blir det än viktigare när vi i tidningen Dagen läser om hur Svenska kyrkan i Norrtälje väljer att stänga stora kyrkor under den kalla perioden och istället samla människorna i de mindre kyrkorna som är lättare och billigare att värma upp.

Dagen: Dyr drift får kyrkor i Norrtälje att stänga>>

Inga kommentarer: