22 nov. 2011

Reklam för stadsmissionen


Från Resume.se hittar jag nyheten om Stockholm stadsmissions nya reklamkampanj inför julen. Kampanjen går ut på att alla har julminnen - även de som idag är hemlösa.

Garbergs heter reklamföretaget som gjort kampanjen.
Den går både som stortavlor och som TV-reklam.
Du kan ringa ett nummer för att lyssna på julminnen - och uppmanas att skänka pengar.Ur POSKs handlingsprogram:
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och måste innebära att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Flyktingar, alkohol- och drogberoende, ensamma, sörjande, människor med relationsproblem, arbetslösa – nöden är skiftande och behoven är stora och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra.

Inga kommentarer: