22 nov. 2011

Därför växer megakyrkorna!


Från ett nyhetsbrev, Ledership Network USA, hittar jag undersökningen om stora megakyrkor.

Det är en undersökning gjord av Warren Bird och Scott Thumma och heter Very Large Churches: Wired, Multisite, Growing and Well led>>

I sin undersökning har de en lista med olika punkter som de upptäckt finns hos alla kyrkor. (översättning med hjälp av google - därav en del konstiga formuleringar)

• Dessa kyrkor finns i sociala medier.
Medan 88% säger att deras kyrka / pastorala ledarskap använder Facebook eller andra sociala medier på regelbunden basis, använder nästan tre fjärdedelar podsändningar och 56% blogg.

• Att finnas på flera olika platser har ökat dramatiskt.
Hälften är på flera platser med ytterligare 20% tänka på det.

• Tillväxten är stadig.
Trots enstaka nyhetsrapporter att stora kyrkor är ett "Boomer fenomen" eller är nu på tillbakagång, fortfarande en stadig tillväxt mönster tydligt, med dessa kyrkor genomsnitt 8% tillväxt per år under senaste fem åren. Således anges genomsnittliga närvaron för dessa kyrkor ökade från 2604 år 2005 till 3597 under 2010.

• Ledaren vid rodret gör hela skillnaden.
Sjuttionio procent säger att kyrkans mest dramatiska ökningen skedde under nuvarande pastor.

• Gudstjänstalternativ sträcker sig längre än söndag morgon.
Medan praktiskt taget alla har flera söndagsmorgonen tjänster, 48% har en eller flera lördagskväll tjänster, och 41% har en eller flera söndagskvällen tjänster.

• De är båda stora och små.
Åttiotvå procent säger att smågrupper är "centrala för vår strategi av kristen fostran och andlig bildning", och 72% sätta en "stor vikt" på "Skriften är en annan utbildning än söndagsskola." De rapporterar att 46% av deras besökarnas är involverade i smågrupper.

• De har en hög uppfattning om sin egen andliga vitalitet.
En överväldigande 98% är överens om att deras församlingar "andligt levande och vitala." Dessutom, 98% säger att de har starka övertygelser och värderingar, 95% säger att de har ett tydligt uppdrag, och 93% säger att de är villiga att förändras för att möta nya utmaningar.

• Öppenhet mot nya medlemmar är konstant.
Fyrtio procent av ordinarie deltagare som är 18 år och äldre, är nya i församlingen och har kommit under de senaste fem åren. Och 70% av deltagarna är under 50 år.

• Den dominerande identiteten är "evangelikala".
Av åtta erbjudna alternativ, valde de flesta ordet evangeliska att identifiera sitt teologiska perspektiv. Intressant nog valde knappt 1% ​​etiketter på två teologiska ytterligheter - antingen fundamentalist eller liberal.

• De allra flesta har
inte allvarliga finansiella problem.
Endast 6% uppger att kyrkans finansiella hälsa är i vissa eller stora svårigheter (och endast 7% sade att det var så fem år tidigare). Men närmare hälften har känt av den ekonomiska krisen och 5% färre rapportera sina finansiella hälsa som "utmärkt" jämfört med för fem år sedan.

• Bemanningskostnader är jämförbara med andra kyrkor.
Fyrtioåtta procent av den genomsnittliga stora kyrkans totala utgifterna går till lön och förmåner.

• De är inte oberoende.
Sjuttio procent säger att deras kyrka är en del av ett samfund, nätverk, gemenskap, eller en sammanslutning av kyrkor. För dem som är närvarande icke-konfessionell, 33% säger att de en gång var en del av en valör.
Ja, det här rör givetvis stora amerikanska megakyrkor.

Inte helt jämförbart med Svenska kyrkan eller våra enskilda församlingar. Men… jag kan tycka att det är intressant att fundera över varför just dessa kyrkor ändå växer och vad det är som attraherar människor att söka sig till kyrkan. Och vad gör dessa kyrkor som är annorlunda än vad vi gör i Svenska kyrkan?

Sen går det inte bara bra för Megakyrkorna. Tidningen Dagen skriver idag om Kristallkyrkan i USA som just har sålts till Katolska kyrkan.

Dagen: Megakyrkornas framtid>>
Dagen: Kristallkatedralen såld till katolska kyrkan>>

Ut POSKs handlingsprogram:
POSK slår vakt om kyrkans närvaro i hela landet genom de territoriella församlingarna, som är ett uttryck för ansvaret för alla som tillhör kyrkan oavsett var de är bosatta. De territoriella församlingarna är basen för kyrkans verksamhet, och de har också ett ansvar för alla som vistas inom församlingens område. Samtidigt är den enskilde fri att delta i gudstjänst- och församlingsliv i vilken församling den vill. Genom clearingsystemet är det kostnadsfritt att välja en annan kyrka än hemkyrkan för de kyrkliga handlingarna – dop, konfirmation, vigsel och begravning.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: