22 nov. 2011

Kritik mot strukturutredningen


I tidningen Dagen finns en artikel "Förslagen utarmar kyrkan">> där organisationen Kyrklig samling med Yngve Kallin kritiserar strukturutredningen "Närhet och Samverkan".
- Om utredningens förslag genomförs med att geografiska områden kan kallas församlingar utan att egentligen vara det, eller att fungerande församlingar förlorar sitt självstyre så kommer detta att utarma Svenska kyrkan, skriver ordförande Yngve Kalin.

- Om inte församlingsbegreppet får en ordentlig genomlysning måste tyvärr hela utredningen avvisas. Den bygger på en felaktig föreställning av vad en församling är. En kyrka kan inte byggas med "låtsasförsamlingar", där inte regelbundna gudstjänster firas, menar Kyrklig samling.
POSKs ordförande, tillika ledamot i utredningen, Hans-Olof Andrén säger i artikeln:
Den kritik han stött på tycker han är överdriven. -Eftersom vi föreslår ökad frihet gör det vissa nervösa. De har inte förstått att det ser olika ut i vårt land. Jag kan tycka att vissa har väl mycket farhågor om vad som kan gå snett.

I Malmö kommer man att få hela 16 församlingar under ett pastorat, om förslaget går igenom, något man till en början var skeptisk mot. Nu verkar man vilja ge det en chans, menar Hans-Olof Andrén.- Det finns inget som hindrar att det blir som det är i dag i Malmö, det bestämmer nya kyrkorådet.
Det har diskuterats mycket om strukturutredningen under hösten.
15 december skall remissvaren vara inne. Då kommer kyrkokansliet att sammanställa alla remissvaren och försöka se vilken linje som har det starkaste stödet. Kyrkomötet får upp alltihopa på sitt bord nästa höst för beslut.

Du kan läsa alla artiklar och alla underlag om utredningen samt POSKs remissvar här>>.

3 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

Kyrklig samling har missförstått utredningens förslag. Enligt detta ska följande gälla för en församling som ingår i ett pastorat:
1. I församlingen ska firas gudstjänster i enlighet med vad som framgår av församlingsinstruktionen.
2. I församlingen ska finnas minst ett kyrkorum, invigt i Svenska kyrkans ordning.
3. I församlingen ska finnas personer som tar ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och personer som fullgör uppdragen som förtroendevalda i församlingen.

Det första kriteriet är alltså att det ska firas gudstjänster, det ska ske i enlighet med vad som framgår av församlingsinstruktionen, och den utfärdas av domkapitlet. Självklart kommer stiften inte kommer att godkänna församlingsinstruktioner med mindre än att det finns möjlighet att fira regelbundna gudstjänster i varje församling.

Beträffande kravet på självstyre så kan man verkligen fråga sig vad Kyrklig samling är ute efter. Det system vi har i dag leder obönhörligt till att allt färre och större enheter skapas, eftersom små församlingar varken får en bärkraftig ekonomi eller tillräckligt med kompetenta förtroendevalda. Den utvecklingen behöver stoppas och genom att flytta en del av det som tidigare varit församlingens ansvar till pastoraten åstadkommer man detta på ett elegant sätt.

Ingenting hindrar att man genom delegation även i framtiden låter församlingarna få precis hur mycket självstyre som helst. Pastoraten är församlingarnas egen form för inbördes samverkan, inte något ondskefullt utomstående väsen.

Anonym sa...

Posk är, liksom centern, grundlurade i denna fråga! Församlingarna delas upp i ett A- och ett B-lag. A-laget består av det vi nu kallar enförsamlingspastorat och där har man kvar självbestämmandet. B-laget blir alla församlingar som ingår i ett pastorat med minst ytterligare en församling. I dessa församlingar har man nästan ingenting att säga till om. Hela tiden så talas det om förhoppningar att pastoraten ska delegera makt, förhoppningar om att pastoraten i de indirekta valen ska ta hänsyn till församlingarna o.s.v. Det är naivt och visar på bristande historisk medvetenhet. Samma slags naiva optimism och välvilja präglade införandet av den nuvarande kyrkoordningen som på flera sätt förstärkt partipolitiseringen i vår kyrka.

Carina Etander Rimborg sa...

Anonym!
Tråkigt att du inte vill att små församlingar skall få möjlighet att vara församlingar - även om de inte kan klara alla grundläggande uppgifter eller sin egen ekonomi.

Tycker inte du att det är bra att det finns en möjlighet att vara församling med gudstjänstliv vid varje kyrka?

Att lägga samman församlingar till gigantiska församlingar tycker jag inte är en bra lösning. Det finns många små församlingar där man varken kan eller klara att ta fullt ansvar för ekonomi, fastigheter eller personal. Men man vill driva verksamhet och fira gudstjänst. Tycker inte du att detta ska vara möjligt?