10 nov. 2011

Partierna måste tänka om!


"Partierna måste tänka om" - det är rubriken på en artikel med Marie Demker i GU-spegeln.
Du kan läsa hela artikeln (och tidningen) här (bläddringsbart ex):

Marie Demker är statsvetare och professor vid Göteborgs universitet och gift med Ulf Bjereld (också professor vid GU).

I artikeln av Björn Carlsson står det:
Spelreglerna för opinionsbildning förändras. Aktörerna blir fler, bloggosfär och social medier allt viktigare, och de politiska partierna har svårt att hänga med. De är inte längre självklara kanaler för medborgarnas åsikter. Marie Demker, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet, anser att partierna behöver skärpa sig.

- Vill man vara ett parti som mobiliserar och engagerar människor år det faktiskt dags att tänka om. Nu håller partierna på att bli mindre och mindre relevanta för vanliga medborgare. Att vara medlem i ett parti uppfattas ofta som att man vill bli politiker, säger hon.
(…)
Hon lanserar ett förslag: I syfte att vitalisera sig borde partierna bilda tillfälliga allianser med olika intresseorganisationer för att lyfta fram viktiga frågor.
Visst är det här intressant. Det är inte bara i kyrkan som de politiska partierna förlorar mark. Marie Demker uttrycker sig så här:
-Jag känner att partierna står kvar på perrongen. Tåget går, det är fullpackat med folk, unga människor som är jätteengagerade i tusentals olika frågor. Ska jag driva metaforen ett snäpp till, så står partierna med sitt tåg på andra sidan och vill att folk skall komma dit, istället för att kliva på tåget som är fullt.
Marie Demker är emellertid allt annat än uppgiven. Hon tror benhårt på politiken. Men den måste återerövras och partierna hitta nya uttryck.
(…)
Med andra ord, det krävs politik.
(…)
-För mig är inte det viktiga här om det är vänster - eller högerpolitik. Det viktiga är att det är politik. Vi kan inte låtsas som om vi kan leva utan politik.
Så sant, så sant. Det krävs politik! Det är vi som är med i POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan också övertygade om. Varenda beslut vi tar, i församling, stift eller kyrkomöte är politik. Men det som är viktigast för oss i POSK är att det inte skall vara partipolitiskt bundet. Marie Demkers förslag om att alliera sig i olika intressefrågor är kanske också den vägen vi kommer att gå när det gäller kyrkopolitiken.

Och hur kommer den förändrade synen på politiken i samhället att påverka den demokratiska processen i Svenska kyrkan? Och hur kan vi leda den förändringen själva?

Ur POSKs handlingsprogram:
POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen. Detta främjas av möjligheten att ta på sig kyrkliga förtroendeuppdrag utan krav på bundenhet till de politiska partierna. POSK rekryterar sina kandidater oberoende av vederbörandes politiska uppfattning eller eventuella medlemskap i politiskt parti.

Inga kommentarer: