9 nov. 2011

Kyrkor på wikipedia

Med tillåtelse av artikelförfattaren Mikael Hansson publicerar vi här hans artikel från FÖR 5/11


All information på internet från en församling behöver inte gå via den egna webbplatsen. Det finns också andra webbplatser, som Facebook och Wikipedia, där det är gratis och fullt tillåtet att lägga upp fakta och information om kyrkor och gudstjänstliv på den egna orten.

Facebook har allt fler församlingar upptäckt som en möjlighet att hålla kontakt med församlingsbor. Men medan Facebook bättre lämpar sig för att skapa dialog med församlingsbor och informera om kommande gudstjänster och arrangemang så är Wikipedia en resurs för den församling som vill berätta om sin historia, om kyrkobyggnader, om den lokala kyrkokonsten och all övrig fakta som är värd att lyfta fram kring församlingen.

Idag finns redan ett stort antal församlingar och kyrkor beskrivna på Wikipedia. Ofta är det historieintresserade personer som lagt ner möda på att samla in fakta om kyrkobyggnader, orgelinstallationer och ibland långa kyrkoherdelistor.

För den som söker på Google efter en kyrka eller församling kommer dessa Wikipedia-sidor ofta upp som ett av de första alternativen. En Googlesökning på exempelvis Hedvig Eleonora kyrka ger som första länkförslag församlingens egen webb medan det andra förslaget leder till Wikipedias sida om Hedvig Eleonora.

På samma sätt är det med Maria Magdalena kyrka eller Haga kyrka (det finns flera med det namnet). Första träffen leder till församlingen medan den andra träffen leder till Wikipedia.

Men det finns också tillfällen när hänvisningen till Wikipedia till och med kommer före länken till församlingens webb. Så är det om man söker på S:t Pauli kyrka. Google anger då att det finns två kyrkor med det namnet, en i Göteborg och en i Malmö. För båda kyrkorna gäller att Google först ger förslag om Wikipedia-sidorna innan förslaget ges om att gå till församlingarnas egna sidor.

För den som söker efter kyrkor på Google blir därmed Wikipedia en minst lika möjlig faktakälla som församlingen egen webb. Därför är det viktigt att församlingsansvariga runt om i landet följer upp det som skrivs om de egna kyrkorna på detta uppslagsverk på internet och vid behov hjälper till med att föra in nya fakta på Wikipedia-sidorna.

För i detta ligger Wikipedias unika kärna. Var och en bjuds in till detta uppslagsverk för att dela med sig av fakta om företeelser, platser och händelser. Det ger en enorm möjlighet för varje församling att berätta om sina kyrkors historia, deras tillkomst och nutida användning.

Det kan också ge tillfälle till att låta frivilliga ta ett ansvar. Ett sätt att göra detta är att i församlingen utse en grupp intresserade som tar på sig att följa upp vad som skrivs om församlingen på Wikipedia. Med fördel skulle deltagarna i en sådan grupp kunna rymma både äldre och yngre. Kanske finns det äldre som har egna minnen av församlingens historia som man kan dela med sig. Kanske finns det yngre som är datorvana och kan hjälpa till med själva hanteringen av Wikipedia-sidorna.

Redan publicerade artiklar på Wikipedia kan då läsas igenom av denna grupp och uppdateras där så behövs. Saknas det fakta? Råkar det finnas felaktigheter? Har nya uppgifter kommit till, kanske en nyinstallation av en kyrkorgel eller en ombyggnad som inte finns omnämnd i texten?

Den stora fördelen med en Wikipedia-sida är att den inte är skriven i sten. Den är ständigt redigerbar och öppen för förändringar. Det märks tydligt om man klickar på länken ”Visa historik”. För varje uppdatering som gjorts på en Wikipedia-sida går det att följa vem som gjort ändringen. Många av de som skriver på Wikipedia om kyrkor och församlingar berättar att de har ett stort intresse för historia. Urbourbo, som skrivit ett flertal bidrag om Hedvig Eleonora, beskriver sig som ”en någorlunda (ut-)bildad snart medelålders fältmarskalk i Stockholm” medan signaturen I99pema beskriver sig som ”boende i Vasastan och medlem i Projekt Stockholm koncentreras mitt skrivande till lokal arkitektur och historia”.

Exempel på tillägg som gjorts av dessa och andra går lätt att följa via Wikipedia-sidornas historik. För Hedvig Eleonora kyrka kan man exempelvis se att signaturen Eastender den 6 juli 2009 utvidgade kyrkoherdelistan med två namn, Cecilia Melder som var kyrkoherde 2006 – 2008 och Sven Milltoft som sedan 2008 är nuvarande kyrkoherde. Vid andra tillfällen kan det vara någon som lagt till en bild eller rättat en stavning som varit fel.

Ett ännu större behov av att gå igenom vad som skrivs på Wikipedia finns självfallet hos de församlingar där uppgifter nästan helt saknas. Ett exempel är Hörnefors församling i södra Västerbotten som, när detta skrivs, ännu inte har någon längre beskrivning. På Wikipedia-sidan berättas endast kortfattat att Hörnefors är en församling i Luleå stift som bildades 1 maj 1913. Under rubriken ”Kyrkor” finns förvisso två länkar, den ena till Hörnefors kyrka och den andra till Hörnefors brukskyrka, men den som följer någon av länkarna möts av meddelandet: ”Du har klickat på en länk till en sida som ännu inte finns på svenskspråkiga Wikipedia. Du kan skapa sidan genom att skriva lämpligt innehåll och trycka "Spara".”

Här ges alltså en öppen inbjudan för den som vill att lägga till sitt bidrag till faktasidan om kyrkorna i Hörnefors. Säkert finns mycket intressant att lyfta fram. Begreppet ”brukskyrka” väcker nyfikenhet. Är Hörnefors en gammal bruksort? Byggdes kyrkan av brukets arbetare? Betalades bygget av någon skogspatron? Hur fick man tag på konstnärer som kunde utsmycka kyrkan och vem installerade orgeln? Finns det uppgifter om folkliv och gudstjänsfirande i samband med kyrkans historia? Vad händer 2013 när församlingen firar sitt hundraårs-jubileum? Är det jubileet värt att uppmärksamma på Wikipedia?

Frågorna är många och för turister som besöker Hörnefors, för skolelever som söker fakta om bygden och för församlingsborna själva kan det finnas ett stort värde i att på Wikipedia kunna hitta texter och bilder om hur ortens två kyrkor vuxit fram och vilken relation invånarna haft till sin församling under det sekel som gått sedan församlingen bildades.

Att skriva en artikel på Wikipedia, eller komplettera en redan publicerad artikel, är som synes helt gratis och öppet för vem som helst. För att hålla bra kvalitet och för att artiklarna ska bli så korrekta som möjligt ger de ansvariga för Wikipedia några goda råd på vägen innan man börjar skriva sin text om exempelvis Hörnefors brukskyrka. Man uppmanas att kontrollera om ortens namn är rättstavat, att använda bra källor, ange vilka de är och gärna söka efter liknande artiklar för att se om det där finns fakta.

Dessutom skriver de ansvariga från Wikipedia att ”nya artiklar behöver inte vara perfekta, du eller andra kan förbättra dem senare”. Det innebär att den som kanske bara vet årtalet för när exempelvis Hörnefors brukskyrka invigdes kan skriva detta som en början, så kan andra senare fylla på med ytterligare material. På så sätt kan Wikipedia-sidan bli en gemensam text och bilddokumentation skapad av de som har intresse för att föra fram sin församling och dess historia.

Mikael Hansson
FÖR 5/11

Mikael Hansson är
redaktör, skribent och föreläsare, kommunikatör vid Infotech Umeå, som drivs av Uminova Innovation, samt vid ProcessIT Innovations.

Facebook
Wikipedia
Google

1 kommentar:

Jan sa...

Tack för en bra artikel!