15 nov. 2011

Moderater, fast med annat namn


Tidningen Dagen har gjort en intervju med Annette Lundquist Larsson, ordförande i Moderaternas kyrkliga samrådsgrupp, för att fråga om det kommande kyrkovalet.
Dagen: M lämnar kyrkan - men finns ändå kvar>>

Moderaterna tog ju beslut på sin partistämma att som parti inte ställa upp i kyrkovalet 2013. Däremot kommer man nu istället att uppstå i en ny skepnad.
- Väljaren ska känna igen sig i namnet, men vi ska inte förknippas med Moderaterna som parti.
Jaha… skall vi ha en gissningstävling vad det kommer att bli för namn? Det här kan inte vara lätt - det vet vi nog alla som har varit med om att försöka hitta ett bra namn på ett projekt, en sak, en tillställning… det är nära nog då projektet stupar.

Annette Lundquist Larsson igen:

Som exempel på frågor gruppen kommer att driva är att det bör vara upp till varje enskild medlem att bestämma vilken församling man vill tillhöra och om en del av avgiften ska gå till en annan församling. Åsikten att partipolitik inte hör hemma i kyrkan delar Annette Lundquist Larsson med sitt moderparti. Samtidigt har hon svårt att föreställa sig en kyrka totalt befriad från politik.

- Det handlar alltid om vad man har för värderingar, man hör antingen hemma på den ena eller den andra sidan. Vi har exempelvis tillsammans med Kristdemokraterna drivit frågan att överskottet av budgeten ska gå till församlingarna, vilket socialdemokraterna inte anser.

Att framtidens kyrka bjuder på mindre partipolitik både tror och hoppas Annette Lundquist Larsson. Själv lägger hon större vikt vid det egna församlingsengagemanget. Att vara en kyrkopolitiker som bara sitter vid förhandlingsbordet vore otänkbart.

Jaha… är det någon som känner igen sig i de här frågorna? Ja, jag gör det i alla fall.

Det finns flera nomineringsgrupper som driver frågan om friare församlingstillhörighet. Det finns flera nomineringsgrupper som driver frågan om en kyrka fri från partipolitik. Varför de nya moderatkyrkopartiet (vad de nu ska heta) väljer att starta en ny nomineringsgrupp är för mig en gåta. Varför inte bara gå med i någon av de redan existerande grupperna - för att göra dessa större och starkare så att vi tillsammans kan driva igenom de hjärtefrågor som ligger oss närmast!

De moderater som vill är välkomna att söka upp sin närmaste lokala POSK-grupp för att engagera sig där!

Ur POSKs handlingsprogram:
POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen. Detta främjas av möjligheten att ta på sig kyrkliga förtroendeuppdrag utan krav på bundenhet till de politiska partierna. POSK rekryterar sina kandidater oberoende av vederbörandes politiska uppfattning eller eventuella medlemskap i politiskt parti.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nu är det hög tid för POSK att - tillsammans med Frimodig Kyrka och ÖKA - bjuda in alla de som kandidater som nu står på moderaternas listor att till valet 2013 kandidera för något av de tre redan existerande partipolitiskt obundna grupperna i stället för att bilda en ytterligare halvt obunden grupp.

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Anonym
Håller helt med dig!