15 nov. 2011

Facebook och predikan


En församling som testar ett nytt grepp för att få input inför predikan är Backa församling i Göteborg. Där har prästen lagt ut de kommande texterna på facebooksidan och uppmanat till tankar och reflektioner som kan komma med i predikan på söndagen.

Spännande grepp tycker jag! Vad tycker du? Har ni kanske gjort något likande i din församling? Eller är detta fel väg att gå?

https://www.facebook.com/backakyrka

Inga kommentarer: