18 okt. 2011

Medlemskap och statistik

Tidningen Dagen berättar att folkpartisten och prästen Anna Ekström blivit invald i folkpartiets styrelse. Anna är också engagerad i FISK (Folkpartister i Svenska kyrkan) och sitter i kyrkomötet. Anna sitter med i mitt utskott, kyrkolivsutskottet.
Dagen: Prästen som skall stärka frisinnet i FP>>
(foto: IKON, Svenska kyrkan)

På Svenska kyrkans intranät hittar jag den här intressanta artikeln, om medlemskap. Vi närmar oss snart det kritiska datumet 1 november, som brukar innebära att flera medlemmar väljer att lämna Svenska kyrkan. Genom att prata om varför just du är med och vad det betyder för dig, kanske du kan påverka även andra att vara med i Svenska kyrkan. Så här skriver Anette Lundqvist:

Kunskap om vad kyrkan gör och är kan vara avgörande för om en person väljer att gå ur kyrkan eller stannar kvar. Särskilt viktigt blir det att berätta om medlemskapet på våren och hösten, som är de perioder då flest personer lämnar kyrkan.

- På Svenska kyrkans Informationsservice möter vi ofta utträdare. Av erfarenhet vet vi att medlemmar som funderar på att lämna kyrkan ibland ändrar sig när vi berättar för dem om kyrkans breda verksamhet och vad de är med och bidrar till med sin kyrkoavgift. Det säger Gunilla Eriksson – Huldén på kyrkokansliet i Uppsala.

Inför 1 november
Under våren, i samband med att deklarationsblanketterna går ut och på hösten, inför Skatteverkets brytdatum 1 november, får vi många frågor om varför man ska vara med i kyrkan och vad man får för sin kyrkoavgift. Medlemskommunikation är en ”ingång” till Svenska kyrkan, enligt Informationsservice på kyrkokansliet som ofta möter såväl frågor om medlemskapet som begäran om hjälp för utträde.

Bästa svaret
Vilket är ert bästa svar för att motivera personer att tillhöra Svenska kyrkan?
- Det är när vi får möjlighet att berätta om Svenska kyrkans betydelse som gemenskap och stöd till personer som behöver hjälp. Och när vi berättar om att just ditt medlemskap är viktigt, svarar Gunilla Eriksson – Huldén.
- Som en motbild till den enskildes egen vinning för att genom utträdet ”slippa” betala avgift, tillägger hon.

Bemötandet betydelsefullt
-Både vårt bemötande och medlemmens övriga kontakter med representanter för Svenska kyrkan har stor betydelse för deras agerande, tror Gunilla.
- När vi får möjlighet att berätta om vad kyrkan gör i vårt avlånga land så brukar en del bli eftertänksamma, förklarar hon.

Unika samtal
Standardsvar i all ära, men enligt Gunilla är varje samtal unikt. Medarbetarna på Informationsservice avgör vad och hur de kommunicerar beträffande medlemskapet vid varje tillfälle. Informatörerna använder sin känsla och erfarenhet och de pådyvlar ingen något utan respekterar frågan som ställs.

Frågan styr
Enligt Gunilla styr frågan ofta samtalet.
-Är första frågan ”Hur går jag ur?” berättar vi det utan vidare repliker. Men frågar personen ”Vad får jag för kyrkoavgiften?” kan det vara läge att faktiskt berätta om det.

Tuffare där ute?
Medarbetarna ute i församlingarna har en helt annan relation till ”sin” medlem. Det kan nog vara tuffare ”därute”, att rent faktiskt vara den som tar emot en utträdesansökan.

Bästa tipset
Vilket är då Gunillas bästa tips vid medlemskommunikation?
- Utgå från den fråga som ställs. Ge en känsla av omsorg om individen i samhället. Tala om vad vi gör, berättar ingen så vet alltför få vad de går miste om.

Anette Lundkvist

Svenska kyrkans informationsavdelning har också tagit fram material som går att använda, texter och svar, när någon söker utträde ur kyrkan.

På intranätet hittar jag också Nyckeln till Svenska kyrkan. En bok med statistik och fakta som presenterar Svenska kyrkan och kan vara mycket behjälplig i omvärldsanalyser och planering i församlingarna. Så här skriver man på intranätet:

Med denna fjärde årgång av Nyckeln till Svenska kyrkan är ambitionen att åter igen presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Årets utgåva innehåller bland annat kapitel om den utmaning Svenska kyrkan står inför i förhållandet till ett civilsamhälle i brytningstid, dopsedens utveckling relaterat till familjestrukturella förhållanden och om hur invandringen till Sverige påverkat Svenska kyrkans medlemsutveckling.

Nyckeln är ett gratismaterial och kan beställas via Informationsservice, artikelnr. SK10569. Info@svenskakyrkan.se.

Du kan också läsa den här, med hjälp av ISSUU.

Inga kommentarer: