27 okt. 2011

Hur vill vi ha det - egentligen?


Jag har funderat på en sak… jag undrar hur församlingarna egentligen vill ha det?

Jo, jag tänker så här. I kyrkomötet håller vi på att diskutera en mängd olika frågor. Oftast vill motionären att "Svenska kyrkan" skall bestämma något, göra något eller säga åt stiftet/församlingen att göra något.

Exempel på detta från årets kyrkomötet är bland annat önskan att Svenska kyrkan skall köpa in miljövänlig el till alla, att hela Svenska kyrkan skall ha en gemensam telefonväxel, att Svenska kyrkan skall ta fram planer för att hjälpa prostituerade. Som några exempel.

Om vi då tänker oss att vi sätter oss på "församlingens" stol. Vi driver ett diakonalt arbete, vi tar ansvar för ekonomin osv. Om då kyrkomötet kommer och säger "hej, hej, nu har vi tagit beslut att alla skall använda det här elbolaget" - eller "hej, hej, nu har vi bestämt att vi skall göra så här när det gäller det diakonala arbetet tex när det gäller prostituerade" - hur hade du i din församlingen tänkt då?

Alltså - det blir hela tiden den här dubbelheten av att "kyrkomötet borde bestämma så att…" och att sedan frustrationen "att nu har de där uppe har bestämt…" Förstår ni vad jag menar?

Det blir en dans på slak lina. Vad är kyrkomötets mandat, vilka frågor ligger egentligen på kyrkomötets bord? Vad skall församlingen bestämma, vad skall kyrkomötet bestämma? Och hur får vi församlingar att ta ansvar och genomföra det som kyrkomötet tagit beslut om?

Ordningen och strukturen är en sådan sak som definitivt ligger på kyrkomötet. Konkreta handlingsplaner ligger på lokal nivå. Gemensamma administrativa system kanske skall ligga på kyrkomötet eller på stiftet - det handlar om att vara ekonomisk. Tro, bekännelse och lära ligger på kyrkomötet. Det konkreta genomförandet och lokala anpassningen av tro, bekännelsen och läran ligger på församlingen.

Men som sagt, jag blir ofta förvånad över att så många i kyrkomötet vill att kyrkomötet skall besluta så mycket, samtidigt som man oftast är engagerad i en församling som inte alls är intresserad av att någon annan skall bestämma. Förstår ni?

Sen är Svenska kyrkan redan involverad i en mängd frågor. Kyrkan driver ett aktivt miljöarbete till exempel. Svenska kyrkan är med och stödjer en flyktingbyrå med numera fem jurister som finns tillgängliga när det gäller flyktingar och deras frågor. När det gäller prostituerade och annan likande problematik så har Svenska kyrkan sina olika stadsmissioner och övriga verksamheter. Vi som kyrka tar ofta redan ett mycket aktivt ansvar för de frågor som kommer upp - på ett eller annat sätt. Varför kan vi inte ta kredit för det arbete som redan bedrivs, inom Svenska kyrkan?

Hur vill vi ha det - egentligen?

3 kommentarer:

Anonym sa...

En mycket bra fråga! Min personliga erfarenhet är att avståndet inom organisationen mellan församling - stift - Svenska kyrkan (ex vis kyrkomötet)- är avhängigt det geografiska förhållandet; ju längre bort församlingen är beläget desto "friare" tycks man agera. På gott och ont. Kan det vara avhängigt att de personliga kontakterna,och därmed tankeutbytena, blir färre med avståndet?

Din fråga :Varför kan vi inte ta kredit för det arbete som redan bedrivs, inom Svenska kyrkan? kan förmodligen besvaras på likartat vis (men omvänt resonemang) - Centralt vet man inte alltid vad som görs ute församlingarna då information oftast aldrig når utanför församlingsgränsen; vilket kan tex bero på att bevakningen sker via pressklipp vilka tas ur lokalpressens centrala upplaga. Därför syns det aldrig vad som händer där det finns lokalupplagor. Och detta är då bara för det som når ut i press! Interna "pressmeddelanden" inom kyrkan finns det kanske inget forum för och när skall någon i en församling hinna med, då det finns så mycket annat att göra?


Detta säger Brita Maria Nordström som fortfarande inte förstår sig på vad jag skall välja i "rutan" utan väljer anonymt!

Leif W. Östborg sa...

Mycket bra och viktig reflektion! Är det kanske så att makten berusar, och många som sitter i "maktposition" kan få svårt att hålla en "maktnykterhet". Dessutom ligger det ju i partipolitikens väsen att utöva makt, medan ett kyrkomöte snarare borde genomsyras av tjänande gentemot församlingar och dess medlemmar.
Men det är jätteviktigt att du väcker dessa tankar och frågor!!!

Eva-May Ohlander sa...

Spelar det roll i den här frågan att kyrkomötets ledamöter väljs direkt och alltså saknar /kan sakna förankring i församlingslivet och därmed direktinformation om vad som händer där?