28 okt. 2011

En nygammal ledamot


Från Svenska kyrkans intranät hittar jag följande artikel om POSKs Katarina Vedin.

Nygammal ledamot har ordet

Kyrkomötesledamot Katarina Vedin, från Luleå stift berättar om hur det är att vara tillbaka i kyrkomötet.

Hur känns det såhär i halvtid?
- Det känns bra! Det är mycket intressant och roligt att få vara med och delta, att få vara en som får representera de som valt och röstat.
Vilka är lärdomarna från föregående år?
- Det demokratiska systemet vi har att rätta oss efter kan kännas både främmande och obegripligt. Efter ett tag lär man sig vad man kan påverka och inte. Ibland blir diskussionerna väl långdragna utan att leda till någon förändring. Samtidigt är det viktigt att så många som möjligt får komma till tals i viktiga frågor. Ett demokratiskt system har alltid en tungrodd baksida. Jag har även suttit med i kyrkomötet en period tidigare, kring sekelskiftet.
Positiva överraskningar?
- Det är positivt att vissa frågor går att påverka i plenum, att man kan gå emot utskottets förslag, och stödja motionären. Ett exempel är den debatt som var för några år sedan om gömda flyktingbarn.
Negativa överraskningar?
- Det är besvärligt ibland i utskotten när man har förståelse för såväl sakfrågan som motionärens synpunkt, men där det inte finns praktisk eller reell möjlighet att bifalla. Man avslår trots att man egentligen håller med – det kan vara svårt att förklara.
Hur är arbetet i nomineringsgruppen?
- Det är trevligt! Det finns mycket erfarenhet samlad där, många kompetenser inom olika områden. Det är dynamiskt och högt i tak.
Vad ser du särskilt fram emot inför session 2?
- Det blir spännande med besluten kring utlandskyrkoutredningen.
Vad har du lärt dig av dina kollegor i kyrkomötet?
- Mötet med erfarna ledamöter av olika bakgrund har gett mig en ny syn på flera saker. Jag har lärt mig mycket om det politiska tillvägagångssättet, i utskott och plenum, av kollegorna.
Vad lär du dem?
- Kanske något av min erfarenhet och kunskap när det gäller sjuk- och hälsovård. Och då inte bara i Sverige utan också i ett internationellt sammanhang. Människan är trots allt inte bara ande och själ.
Vad önskar du att du fått veta mer om när du var helt ny?
- Jag var förvånad över mycket, all formalia och förhandlingar i grupper i olika sammanhang. Det är viktigt att hitta balansen mellan en stor organisation med många medlemmar och det demokratiska systemet där alla kan vara med och rösta. Man måste också sträva efter att hålla kostnaderna nere. Vi får heller inte glömma vårt egentliga uppdrag, som inte handlar så mycket om varken valapparat eller demokrati. Jag är naturligtvis glad och stolt över att ha blivit vald till representant.

Carolina Alpin, informatör, kyrkokansliet

Inga kommentarer: