28 okt. 2011

Kyrkomötet 2011: Men nu går det undan

Att följa kyrkomötet via nätet ger förstås inte samma bild av kyrkomötet som den får som är på plats, som ombud, tillhör arbetslaget som servar dessa, bevakar mötet som journalist eller åhörare. Den digitalt förmedlade bilden blir att ombuden är mer beroende av mat och sömn än de flesta av oss.

Ombuden råder själva över sin tid. Att det blir förhandlingar även kvällstid är väl inget överraskande, när man har för lite tid i programmet för debatt och beslut med voteringar? Varför ska tid avsättas i programmet för partigruppernas/nomineringsgruppernas möten? De kan väl ske på kvällstid eller tidiga morgnar? Viktigare är väl att de gemensamma förhandlingarna i plenum kan starta redan på morgonen och inte fram när det närmar sig lunchtid? Och med take away i hallen utanför plenisalen, så kan lunchpausen kortas eller tas bort helt.

Kan det vara ombudens höga medianålder som gör att så många ombud klagar på mötestiderna och är upptagna av matfrågan?

Och nu när så mycket tid inom kyrkomötets program ges till partigruppsmöten/nomineringsgruppsmöten, varför kan man då inte inom grupperna med lämpliga pedagogiska metoder få "sina" ombud att föra sig på ett sätt i plenum som gör att både de själva och omgivningen känner sig väl till mods?

När dessa funderingar skrivs är det till ljudet av ett högre tempo i förhandlingarna. Det är fredag förmiddag och nu tittar ombuden på sina klockor. Väskorna är packade och man är på väg hem till Doobeido och Idol.

Inga kommentarer: