16 okt. 2011

700 dagar var till kyrkovalet


700 dagar kvar till kyrkovalet. Mindre än två år. Stora förändringar på gång med strukturutredning. Oro och debatt.

Hur kommer Svenska kyrkan att se ut? Hur kommer det kommande kyrkovalet att se ut? På de allra flesta platserna inte så stor skillnad. I de stora städerna kommer det kanske att se helt annorlunda ut - beroende på hur remissen av "Närhet och samverkan" faller ut och kyrkomötet tar sitt beslut. Det vet vi om drygt ett år, när kyrkomötet avslutar sin andra kyrkomötetsvecka 21 november 2012.

Spännande och skrämmande. Men oavsett hur överbyggnaden, strukturen, kommer att se ut, oavsett hur valet kommer att gå till, så kommer vi att fira våra gudstjänster i våra kyrkor.

Att vi firar gudstjänst - det är detta som definierar oss som kyrka. Det är detta som gör att jag litar på dig, för att jag har sett dig i gudstjänsten. Det är detta som gör att vi lyssnar på varandra, fast att vi kanske har diametralt olika åsikter, för vi delar gudstjänsten.

Som det stod i förra veckans texter:
"Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta." Han svarade: "Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa."
Anledningen till att vi ställer upp i kyrkovalet och vill vara med och ta ansvar, till att vi organiserar oss, det är ju vår tro på Jesus Kristus. Den och inget annat! Och att den är så viktigt att få dela med oss av att vi vill att andra också skall få höra! För om vi tiger, om vi inte talar om och gör ordet möjligt - då kommer stenarna att ropa!

Inga kommentarer: