3 aug. 2011

Svenska kyrkan nattvandrar i Ayia Napa

Inger Harlevi (POSK, Visby) skriver på sin blogg>> om den nattvandring som startades förra året på Cypern, Ayia Napa.
Jag kan konstatera att såväl i Visby som i Ayia Napa blir kyrkans fasta plats i nöjeslivets centrum ett begrepp för festande svenska ungdomar. I Visby: Vi ses i kyrktältet; i Ayia Napa : Vi ses vid kyrkbänken. Alla de tusentals foton med telefonen som kamera, som nu har spritts lanet runt, är betydligt positivare reklam för oss som kyrka än de helsidesannonser Kyrkokansliet bekostar vart fjärde år när det är dags för kyrkoval. Att föräldrar i Sverige ringer ner till den svenska kyrkoherden på Cypern för att försäkra sig om att Svenska Kyrkan är på plats även i år, visar på ett förtroendekapital värt att förvalta och utveckla.
Läs mer om Svenska kyrkans nattvandring här>>

Inger Harlevi igen:
Kyrkans närvaro blev naturligtvis extra viktig då de fruktansvärda attentaten inträffade i Oslo. Det är minst lika många norska ungdomar som svenska som åker på partysemester till Ayia Napa. Många av dem hade vänner och bekanta som fallit offer för gärningsmannens vilda skjutande på Utöya.
(…)
Detta är för mig, som medmänniska - och i ett formellt perspektiv som ordförande i Visby Stifts Internationella Råd, oerhört relevanta kyrkliga frågor som jag hoppas få möjlighet att diskutera i ett nationellt sammanhang. Att finnas där kyrkan behövs, det är att vara kyrka mitt i en tuff verklighet! Det är där kyrkan ska vara!

Inga kommentarer: