6 aug. 2011

På plats…

Befinner mig i Fyrishovarenan i Uppsala den här helgen. Där har Svenska Kyrkans Unga sitt stora årsmöte>> och just nu strömmar det in ungdomar genom dörren som skall vara med här under fyra dagar. Kramar, resväskor, incheckning, funderingar… ja, allt som det brukar vara på ett läger.

Vi i POSK har valt att vara med här för att lyssna av vilka frågor ungdomar idag har när det gäller kyrkan. Redan har jag haft flera intressanta samtal och frågor.

Igår hade Svenska Kyrkans Unga sitt unga kyrkomöte>> där de bland annat gick igenom de motioner som kyrkomötet har fått in. Detta är fjärde året de samtala om kyrkomötesmotioner och de skriver sedan sina synpunkter om motionerna. Vi i POSK brukar läsa de synpunkterna när vi diskuterar motionerna på våra gruppmöten. Säkert gör fler nomineringsgrupper det också.

Igår hade bland annat Carin Åblad Lundström (ÖKA) varit och pratat om kyrkomötet och om sina motioner för förbundsstyrelsen.

Under stora årsmötet kommer det att vara olika typer av program. Gudstjänster, plenum, demokratidiskussioner, workshops osv. Fler utställare skall också ansluta om jag förstått det rätt. Johannelund (med sin prästutbildning), Verbum (böcker) och givetvis Svenska Kyrkan Ungas egen information.

Inga kommentarer: