31 juli 2011

POSKs motioner i kyrkomötet

Uppdaterad 3 augusti 2011 kl 8.44

Motionstiden till kyrkomötet gick ut den 27 juli kl 16.00. Alla motionerna finns att läsa på kyrkomötets webbsida här>>

Sammanlagt är det 98 olika motioner som har lämnats in. Som vanligt en stor bredd på motionsämnena.

Enligt min undersökning (reserverar mig för ev fel) (uppd 3 aug!) fördelar sig motionerandet mellan nomineringsgrupperna följande (flera motioner är skriven av flera nomineringsgrupper)
FK 18 stycken
FiSK 16 stycken
POSK 16 stycken
C 14 stycken
S 14 stycken
Kr 13 stycken
Sd 7 stycken
M 6 stycken
KSV 4 stycken
MiSK 4 stycken
ÖKA 4 stycken
ViSK 2 stycken
Biskop 1 stycken

POSKs motioner är följande:
Kyrkans Tidning: Fler motioner till kyrkomötet>>
Tidningen Dagen: Stor bredd i motioner till kyrkomötet>>

Från Svenska kyrkan intranet hittar jag följande artiklar om motionerna (uppdaterad 2011 08 19)

Till kyrkomötet 2011 har inkommit 98 motioner, vilket är 19 fler än 2010. Flest undertecknare har Stockholms stift med hela 26 motioner, följt av Lunds stift med 21, samt Göteborgs och Uppsala stift med 20 vardera. En del motioner undertecknas av ledamöter från olika stift och sammanlagt tar motionerna upp vitt skilda frågor.

Motionerna tar upp många frågor, allt ifrån konkreta önskemål om barntillsyn under kyrkomötet och digitala hjälpmedel i utskottsarbetet, till mer övergripande frågor om styrning och ledning av Svenska kyrkans verksamhet.

Energianvändning och prästers vigselrätt
Några ämnen som har tagits upp i fler än en motion är exempelvis prästers vigselrätt, kyrkans energianvändning samt utlandskyrkans finanisering och existens.
I frågan om prästers vigselrätt förordar en motion möjligheten att avstå från vigselrätt, medan en annan menar att alla präster ska ha vigselrätt. En motion efterlyser tydliga anvisningar med anledning av stiftens olika bedömningar av bland annat blivande prästers inställning till vigsel av par av samma kön.

Skolavslutningar i kyrkan
Andra exempel på ämnen som tas upp i motionerna är: Skolavslutningar i kyrkan, konfirmation som villkor för fadderskap, kloster i den evangelisk-lutherska kyrkan, hjälp till prostituerade, andliga mötesplatser på järnvägsstationer och flygplatser, samt offentlighet och sekretess.

Motionerna finns oredigerade sorterade stiftsvis på Svenska kyrkans pressrum .

Kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet, där också motionerna kommer att läggas efter redigering.

1 kommentar:

Anonym sa...

Brita Maria Nordström, Mora säger:
Förslaget om pastoral för frivilligarbetet är BRA. Hoppas att det får bifall av kyrkomötet (inte många motioner får det tyvärr).
Denna förbättring av församlingsinstruktionen ger ett bra stöd till det allt mer viktiga frivilligarbetet.