1 juli 2011

Kommer vi att ha några organister?


I Kyrkomusikernas tidning läser jag Henrik Tobins ledare (Nr 7/2011)

År 1971 fanns det 49 sökande till sammanlagt 16 av statsmaktens anvisade årliga nationella studieplatser inom den högre kyrkomusikerutbildningen. Vid den senaste omgången 2011 sökte enligt uppgift 34 personer medan 14 kom till proven. Det är lite oklart hur många som har antagits- med det handlar om en nominell dimensioneringsnivå som ligger någonstans mellan 20 och 30 årsstudieplatser (nuförtiden bestämmer varje lärosäte över sin resursanvändning). Under dessa omkring 40 år har en tämligen prestigefylld utbildningsväg med relativt sett hög efterfrågan förvandlats till en patient med andnöd som man förtvivlat försöker hålla vid liv.
I kyrkoordningen har vi en bestämmelse som säger (Kap 34 §1) att det skall finnas minst en kyrkomusiker i församlingen som är organist eller kantor. Och i domkyrkoförsamlingen skall det finnas en organist.

Rent krasst - vi behöver minst 13 utbildade organister för att klara oss i Svenska kyrkan. Ja, ni hör ju hur orimligt det låter. Men… om man nu ser vad Tobin skriver i KMT så inser vi ju att det är kanske den verklighet vi är på väg emot - om inte utbildningsfrågorna blir lösta och framtidsfrågorna lite tydligare.

Vi har väldigt många, väldigt duktiga organister och kantorer i Svenska kyrkan. Många av dem ansvarar också för den musikverksamhet som är en stor del av Svenska kyrkans verksamhet - och som lockar många medlemmar som inte går i våra vanliga gudstjänster.

Att utbildningsfrågorna är av hög prioritet är tydligt. Inte bara de musikaliska tjänsterna. Detta kommer att bli något som POSK kommer att diskutera och fundera över inför sitt handlingsprogram till nästa val.

Ur POSKs nuvarande handlingsprogram:
Musiken i kyrkan ska vara ett redskap att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd från dåtid till nutid. Musiken har en stor roll i vårt gudstjänstliv. Den tillför det talade ordet ytterligare en dimension som kan förstärka och förtydliga evangeliet om Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet och POSK menar att detta arbete är viktigt även i framtiden.
(…)
Det är avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att musicera. Därför bör kyrkomusikernas tjänster också innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen måste förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

2 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

De kyrkliga utbildningarna kommer att diskuteras stiftsvis under hösten. Representanter för Göteborgs och Skara stift ska träffas i Skövde den 17 november. Men beträffande kyrkomusikerna tycker jag nog att utvecklingen går åt rätt håll. Det församlingarna behöver är i allmänhet inte högutbildade organister. Vi har för många orgeltrampare i Svenska kyrkan och för få som behärskar detta sekels musik och instrument.

Anonym sa...

Svenska kyrkan har fastnat i en formalism i den här frågan och antagligen kommer den att reda ut sig själv med att det inte finns nog med orgelspelande ungdomar längre att tillgå. Så går det när man övertror teologer om all sakkunskap i en mångfaldig organisation.