11 juni 2011

Stordrift och demokratiförlust eller nytt församlingsliv?


Svensk pastoraltidskrift har i sin ledare en skarp och bitter kritik mot strukturutredningen "Närhet och samverkan"s förslag.
Svensk Pastoraltidskrift Ledare: Stordriftskyrka>>

Det diskuteras om församling, en av utredningens uppgifter var ju just att utreda församlingsbegreppet. För det visar ju sig att i ett rum med två personer så finns det nog tre eller fler uppfattningar om vad en församling är.

Men det utredningen hade att förhålla sig till var den definition som finns i kyrkoordningen>>, där det fastslås att en församling skall finnas
1. ett invigt kyrkorum
2. det skall firas huvudgudstjänst varje vecka
3. det skall finnas förtroendevalda som tar ansvar
4. det skall finnas en kyrkoherde

Församlingen skall också ansvara för att de grundläggande uppgifterna blir utförda, gudstjänster, undervisning, mission och diakoni.

När någon av dessa kriterier inte kan uppfyllas så har det blivit aktuellt med sammanläggningar. Det kan ha saknats förtroendevalda, eller det ha saknats kyrkoherde, eller så har man inte haft personal eller ekonomi att fira huvudgudstjänst varje vecka eller mission och diakoni. Det finns många skäl för att man under de senaste åren har valt att göra stora sammanläggningar.

Med det förslag som nu ligger i strukturutredningen så kan man istället göra stora pastorat - som tar det övergripande ansvaret för de grundläggande uppgifterna. Som tar det övergripande ansvaret för ekonomin och förvaltning (om man vill det) - men man har alla möjligheter att på den lokala nivån göra församlingar kring varje liten kyrka om man vill.

Det enda som behövs är minst fyra personer som är med och bildar ett församlingsråd, att man firar regelbunden gudstjänst och att man har ett invigt kyrkorum. SPT skriver i sin ledare:
Om utredarnas förslag går igenom, kommer demokratiförlusten bli kännbar. Och många kristna som vill ta ansvar för sin församlingsgemenskap i mission och diakoni kommer i stället uppleva hur en stor, våt handduk läggs över alla små församlingar/gudstjänstgrupper och kväver lusten att bevara och utveckla Svenska kyrkan. Idén om att skapa en fungerande organisation uppifrån verkar vara gjord för att underlätta styrning uppifrån av dem som redan befinner sig där.
Demokratiförlusten undrar jag om den blir så stor. Att församlingar idag redan har blivit sammanlagda beror ofta på att det inte har gått att få tillräckligt många förtroendevalda. Om det nu istället bara krävs minst fyra personer som vill vara med och ta ansvar för gudstjänstlivet och verksamheten i den lokala församlingen. Hur kan det vara dåligt?

Nej, jag håller inte med ledaren i Svenska Pastoraltidskrift - jag tror verkligen att något gott kan komma ur detta - även om jag också kan se att det finns frågetecken.

Läs mer om strukturutredningen här>>

Bilden hämtad från Kyrkans Tidning>>

2 kommentarer:

Anonym sa...

Men det är väl alldeles uppenbart att en av huvudpoängerna med strukturutredningen är att man vill ha stordrift just för att kunna behålla partipolitiska listor!
Stora enheter är en förutsättning för att det ska finnas stora fullmäktigen som kan rymma många partigrupper. Ett av de enklaste sätten att få igenom personval hade ju varit att se till att ha små direktvalda kyrkoråd där grupperingar inte skulle ha samma funktion utan att personval blev det naturliga. Dessutom, ju större enheter desto längre mellan väljare och förtroendevalda och desto svårare att bilda sig personlig uppfattning om personer och därför blir partigrupper i stället det som tydliggör alternativen för väljarna. Tyvärr så blir POSK allt oftare blåsta av S & M, just för att man är så angelägen om att sitta vid maktens köttgrytor och inte våga bedriva opinions- och oppositionsarbete.

Mats Rimborg sa...

Anonym: Stordrift är vad vi har hållit på att skapa av nödtvång under de senaste åren. Antalet församlingar har minskat kraftigt eftersom det inte har funnits något alternativ till sammanläggningar när det har funnits brist på ekonomiska resurser, kyrkobesökare, kompetenta förtroendevalda eller kvalificerade kyrkoherdar. Strukturutredningen ger möjlighet att behålla och till och med öka antalet församlingar om det bara finns en gudstjänstfirande gemenskap att bygga på. Behovet av allt det andra flyttas till pastoratsnivån. Personval hade inte löst något av de problem som strukturutredningen försöker råda bot på, och är en helt annan fråga. Att driva den i det här sammanhanget hade bara lett till onödiga låsningar och blockerat ett i grunden bra förslag, som säkert kan bli ännu bättre efter remissarbetet. POSK är kloka nog att inse att var sak har sin tid, och är ansvarstagande nog att inte driva inte demonstrationspolitik i onödan.