11 juni 2011

300 000 deltagare i Tyska kyrkodagar


I Tyskland, I Dresden hade man under Kristihimmelsfärdshelgen kyrkodagar.
Finska kyrkan var där och skriver att cirka 6000 utländska gäster fanns bland de 300 000 deltagarna.

Kyrkodagarna ordnas vart annat år av en lekmansorganisation som är organisatoriskt oberoende av andra Tyska kyrkor.

Organisationen tänker sig att förena människorna som engagerar sig för framtiden av kyrkan och världen.

Jag hittar ingenting om detta varken i Kyrkans Tidning>> eller i tidningen Dagen>> eller från någon annan som varit där från Svenska kyrkan. Men det kanske kommer?

pod.fi Tyska kyrkodagarna bygger på frivilligas insatser>>
Finska församlingsförbundet Tyska kyrkodagar kallar>>
Deutscher Evangelischer Kirchetag>>
Biskop Tuulikki skall besöka kyrkodagarna>>

Inga kommentarer: