30 juni 2011

POSKare årets förnyare i Svenska kyrkan

Det blir Rickard Bonnevier och Fredrik Beverhjelm från Lund som blir årets förnyare. De får priset för sitt arbete med konfirmander och konfirmandmedhjälpare.

Rickard Bonnevier satt i kyrkomötet förra mandatperioden för POSK, Lunds stift.

Så här skriver Svenska kyrkan på sin webbplats>>

Präst och informatör får pris för banbrytande konfirmandarbete

Komminister Fredrik Beverhjelm och informatör Rickard Bonnevier är utsedda till Årets förnyare inom Svenska kyrkan genom sitt konfirmandarbete De 24 äventyren.

Komminister Fredrik Beverhjelm och informatör Rickard Bonnevier är utsedda till Årets förnyare inom Svenska kyrkan genom sitt konfirmandarbete De 24 äventyren.

[2011-06-30 08:35]

Komministern Fredrik Beverhjelm och informatören Rickard Bonnevier i Lunds domkyrkoförsamling har utsetts till Årets förnyare i Svenska kyrkan 2011. Priset får de för sitt konfirmandarbete De 24 äventyren. De senaste sex åren har de brutit ny mark för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

- Vi är jättestolta, glada och tacksamma, säger Rickard Bonnevier. Men ungdomarna i församlingen är de verkliga förnyarna. De har nyfiket och frimodigt gjort kristen tro levande 24 timmar om dygnet för konfirmanderna. Fredrik och jag har bara banat väg.

Antalet konfirmander har mångdubblats
De senaste sex åren har komministern Fredrik Beverhjelm och informatören Rickard Bonnevier brutit ny mark för Svenska kyrkans konfirmandarbete. I De 24 äventyren tas ungdomarna och deras tro på allvar.

Sedan man startade det nya konfirmandarbetet i Lunds domkyrkoförsamling så har antalet konfirmander ökat från 18 till 80. Arbetet engagerar ett 70-tal unga ledare som leder samtal och övningar på ett nytt sätt. De får rejäl coachning och blir viktiga förebilder för konfirmanderna.

"Det går att vända trenden"
”Genom De 24 äventyren har ett nytt hopp ingjutits inom Svenska kyrkan, om att det går att vända en trend och öka antalet konfirmander, om det sker genom unga ledare och på ungdomarnas villkor.” skriver juryn som utser Årets förnyare bland annat i sin motivering.

Juryn bakom priset 2011 är övertygad om att konceptet De 24 äventyren från Lunds domkyrkoförsamling kan användas också i andra församlingar.

-- Barn-och ungdomsarbetet i Svenska kyrkan har en viktig roll. Här har församlingen stått vid ett vägskäl och medvetet satsat, vilket ger resultat, konstaterar domprosten i Visby, Mats Hermansson som sitter i juryn.
redaktionen@svenskakyrkan.se

Ett stort grattis säger också vi från POSK till Rickard och Fredrik.

Uppdaterad kl 12.00
Har fått tag på Rickard som säger:
- det är roligt att juryn har belönat en verklig framtidsfråga för Svenska kyrkan. Konfirmandtiden är en fantastisk mötesplats där många kan fördjupa sin tro. Priset tillhör de unga ledarna, vi är alla otroligt stolta.
Kyrkans Tidning: Får pris för banbrytande konfirmandarbete>>
Tidningen Dagen: De är årets förnyare i Svenska kyrkan>>

Det här ligger ju helt i linje med den konfirmandarbetetsrapport En erfarenhet för livet som jag recenserade igår här>>

I POSK:s handlingsprogram:
Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Inga kommentarer: