17 juni 2011

Kyrkoantikvarisk ersättning


På radion i morse hörde jag att Visby stift blivit utan kyrkoantikvarisk ersättning på grund av slarv. I Gotlands Tidning (Hela Gotland) på webben, läser jag en intervju med domprost Mats Hermansson där han säger:

- Det var jag själv som slog larm när jag insåg att arbetet inte blivit utfört och heller inte skulle komma att ske, säger Mats Hermansson.

- Jag förstod att pengar hade betalats ut felaktigt och skyndade mig att betala tillbaka dem, fortsätter han.

(…)

Mats Hermansson var beredd på att domen från Svenska kyrkans styrelse skulle bli hård.

- Vi har brustit i våra rutiner och jag räknade med ett skarpt beslut. Revisionsrapporten fanns ju med när beslutet om nästa års fördelning togs i dag (läs torsdag).

Med att ta beslutet om att ansöka om pengar var dåvarande ordförande Inger Harlevi. Så här säger hon i Gotlands Tidningar

- Jag har följt den ordning vi fick att förhålla oss till för det projektet, säger hon i en kommentar till GT.

Du har ju med ditt namn försäkrat att ett arbete var utfört trots att det inte alls var det. Förstod du inte att det var fel?

- Ibland händer det att pengar rekvirerats i förväg. Vi hade en faktura och därför rekvirerade vi pengar. Men det är givetvis olyckligt om det skett på fel sätt, säger hon.

Visby stift har fått 400 000 kronor i bidrag istället för 62 miljoner som man fick förra året. De 400 000 kronorna är tänka att användas till en stiftsantikvarie som bland annat skall ha hand om ansökningarna för kyrkoantikvariskt bidrag. Läs om tjänsten här>>

Varken Mats Hermansson eller Inger Harlevi har ännu kommenterat saken på sina bloggar. Jag skall försöka få kontakt med dem under dagen.

Jag har ingen aning om vad den här saken gäller, men Gotland är fylld med gamla kyrkor och de är ett kulturellt arv som inte bara tillhör Svenska kyrkan utan hela samhället.

Här>> kan du se alla 92 kyrkorna som finns på Gotland. Om jag uppfattat det rätt så är nästan alla medeltida kyrkor.

Gotland har en särskild samfällighet för skötseln av alla kyrkorna. Du kan läsa om samfälligheten här>>

Ansökningarna för kyrkoantikvarisk ersättning är komplicerade. Nedan hittar du länkar hur det kan se ut.

Göteborgs stifts information om kyrkoantikvarisk ersättning>>

Länsstyrelsen Gotland>>

I POSKs handlingsprogram:
Stiften som har ansvaret för att församlingar och pastorat är lagom stora behöver föra en nära dialog med församlingar som berörs av förändringar. POSK anser att denna måste utgå från en reflektion över vad en församling är och hur den kan verka med utgångspunkt i det lokala engagemanget. Stiften bör i framtiden ges en större roll i den ekonomiska utjämningen och erbjuda pastoraten stöd i ansvaret för kyrkobyggnader och fastighetsförvaltning.
(…)
Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. Vi vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet.



Inga kommentarer: