28 juni 2011

Kyrklig opinion - var sker den?


Var finns de arenor som diskuterar teologi utan att måla in sig i några hörn? Som diskuterar teologi utan förutfattade meningar? Som ifrågasätter och som försöker sätta Kristus i centrum?

Svenska kyrkan har en opinionsblogg där de försöker skapa opinion i samhällsfrågor.
Den kan du läsa här>>

Annika Borg har tillsammans med Christer Hugo startat en blogg som de kallar Kristen opinionsblogg>> där de försöker lyfta olika som rör religion och samhälle.

Seglora smedja är också en plattform som försöker skapa opinion. Deras blogg kan du läsa här>>

Kyrkans Tidning>> och tidningen Dagen>> har sina ledarsidor där de för fram frågor de tycker är viktiga.

Är det här tillräckligt? Är det här de viktiga teologiska debatterna och knivskarpa resonemangen sker? Är det här åsikter bryts och delas?

Eller var sker diskussionerna som vi så väl behöver?

Ur POSK:s handlingsprogram
POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen.

Inga kommentarer: