28 juni 2011

47 mil kyrka

Artikeln nedan är hämtad från Missivet (Växjö stifts informationsblad) nr 4 2010 och lätt bearbetad. Ola Isacsson, stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor och webbredaktör för denna sida>> har skrivit artikeln.Fyrtiosju mil kyrka

När kilometer efter kilometer passerar under fötterna, och dagarna av vandring avlöser varandra, börjar sinnet arbeta med avgörande händelser tidigare i livet, inte sällan sådant som skapat inre sår. – Kanske är detta ett av skälen att pilgrimsvandring blivit en efterfrågad form för andligt liv. Vandringen, särskilt en vandring som sträcker sig över flera dagar, ger själen tid att arbeta igenom livsfrågor.

Min egen erfarenhet är, att pilgrimsvandring representerar något alldeles eget i det andliga livet. Pilgrimsvandringen ger erfarenheter som är svåra att få på annat sätt. Under vandringen pågår ett samtal med Gud, som delvis är annorlunda än andra samtal med Gud. Det ges tid att bli färdig med, eller komma en bra bit på vägen med, ett område. Den gemenskapen som uppstår mellan människor i en pilgrimsvandring är också annorlunda: man är mer beroende av ömsesidig hjälpsamhet än vanligt, och vandringen ger både möjlighet att snabbt komma in i det djupa samtalet och att välja ensamheten.

I Växjö stift finns redan några pilgrimsleder: De kända är Munkaleden, mellan Nydala och Byarum och Franciskusleden, från Jönköping in i Linköpings stift och till Alvastra.

I fotspåren av dessa pionjärer har intresset för pilgrimsleder fått en allt vidare spridning. När det gäller de nya leder som dras genom Småland har kommuner och turistbranschen väckt frågorna. För närvarande pågår ett projekt som ska resultera i närmare 47 mil ny pilgrimsled. Bakom att nya leder kan dras, finns ett omfattande samarbete med bl.a. kommuner, församlingar, hembygdsföreningar och lokal turistnäring. Studieförbundet Sensus är motor i projektet och Växjö stift är involverat genom mig.

Kyrkorna är viktiga platser längs de nya pilgrimslederna. Som exempel kan nämnas en led från Lunds stift, som i Fridafors kommer in Växjö stift. Därefter går pilgrimsleden via bl.a. Almundsryds kyrka, genom Urshult, Ingelstad, Växjö, Alvesta, Moheda och Slätthög, för att slutligen nå Nydala klosterkyrka. Längs leden ligger ett 15-tal kyrkor, de äldsta från 1100-talet, de nyaste från 1970-talet. – Den som vandrar längs en sådan led och besöker kyrkorna längs vägen möter ett andligt och historiskt arv av oskattbart värde!

Jämte arbetet med den fysiska verkligheten – ledsträckningar och märkning – pågår arbete med en webbplats för Pilgrimsleder Småland-Öland>>. Över huvud taget är internet ett viktigt redskap i den svenska pilgrimsrörelsen. Franciskusleden>> har redan en webbplats, liksom pilgrimsarbetet i både Lunds och Linköpings stift (Pilgrimsvägen>> respektive Pilgrimscentrum>>).

Sättet att ange leder varierar i landet. För några pilgrimsleder kan man köpa en kartbok. Andra använder framför allt internet för att publicera kartor och beskrivningar. Några, men inte alla, märker dessutom ut lederna med stolpar i naturen. – I det pågående arbetet kommer lederna både att finnas utmärkta genom stolpar i naturen, märkta med Växjö stifts pilgrimsmärke, och genom kartor på internet.

Originalartikeln finns här:
_________________________________
Pilgrimsverksamheten inom Svenska kyrkan växer.
Svenska kyrkan har samlat de olika stiftens webbplatser om deras pilgrimsverksamhet. Den hittar du här>>
Kyrkans Tidning har skrivit om pilgrimsvandring här>>

Pilgrimsbön

"Herre, visa mig Din väg och gör mig villig att vandra den. "

Den heliga Birgitta

Inga kommentarer: