16 juni 2011

Klimatförhandlingar i Bonn


Klimatförhandlingar pågår just nu i Bonn. Kyrkans Tidning pratar med Jacob Risberg, som är Svenska kyrkans klimathandläggare, när han är på plats i Bonn.

Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna>>
Vad gör Svenska kyrkan på plats?
- I alla förhandlingar har de fattigaste länderna den svagaste rösten. Svenska kyrkan har partners i dessa länder, och vi är här för att stötta dem. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med ett europeiskt nätverk av hjälporganisationer, Aprodev, där även Diakonia ingår.
Jacob Risberg har också bloggat på Svenska kyrkans opinionsblogg.
Klimatförhandlingar i Bonn>>

Utrikeschefen Erik Lysén skriver på Arena debatt den 15 juni.

Dagens Arena: Den svenska förhandlingslinjen är otydlig>>
Han skriver:

En expertgrupp inom FN kom i november fram med sin slutrapport som visar på att det är möjligt att exempelvis införa skatter, använda intäkter från utsläppshandeln, lägga avgifter på flyg- och sjötrafik som kan generera pengar för klimatåtgärderna. Studien ”Nya pengar – så kan klimatnotan betalas” som Svenska kyrkans internationella arbete har varit med och tagit fram är en annan rapport som visar på nytänkande och alternativa mekanismer för att skapa nya pengar. I många fall har dessa mekanismer dubbla effekter, de är omställningsdrivande och de skapar nya pengar.

Det ligger en medial skugga över klimatförhandlingarna och den svenska linjen är otydlig, trots att det är politisk vilja och handlingskraft som behövs för att skapa nya lösningar på den globala klimatfrågan. Sverige är ett land som lyckats relativt väl att kombinera ekonomisk utveckling med klimathänsyn. Vi har lyckats nationellt, låt oss vara stolta över det och med kraft göra avtryck i de internationella sammanhangen.

Ur POSKs handlingsprogram:

POSK anser att kyrkan ska tala tydligt om miljö och rättvisa. En ohållbar livsstil orsakar förutom sociala orättvisor och miljöförstöring också klimatförändringar. Vi riskerar alla, men främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi människor kan bromsa den negativa utvecklingen genom att vi värnar skapelsen.

Det går alltid att tycka till om Svenska kyrkans miljöengagemang. Att det tar fokus från vår kärna - Jesus Kristus. Men det gäller också att komma ihåg att vi måste ta ansvar för den jord vi har fått att bruka. Att berätta om evangeliet om Jesus Kristus fråntar oss aldrig ansvaret för det samhälle och den värld vi lever i.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vill inte utan villkor skicka klimatpengar till Sudans al-Bashir, som är begärd häktad av ICC för brott mot mänskligheten. Sudan ledde G-77, Kina-blocket i klimatförhandlingarna i Köpenhamn, som av en del sågs som de som medvetet saboterade förhandlingarna. Jag har inte sett att Svenska kyrkan haft några förbehåll, eller ens diskuterat dessa komplikationer. Kyrkan har målat ut tredje världen som offer och väst som förbrytare. Vår roll är att ta pengar från Grekland...och ge till al-Bashir och andra dysfunktionella staters ledare. Jag håller inte riktigt med. Kanske POSK kan nyansera kyrkans ensidighet? Jag undrar vad kyrkan står för.

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Anonym
Nej, jag kan inte svara för hur Svenska kyrkan agerar i klimatförhandlingarna. Jag tror att frågan måste ställas vidare till Svenska kyrkans opinionsblogg istället.

Anonym sa...

Tack Carina för din uppföljning. Ni verkar ärliga. Jag tror mer på att avslöja kyrkans politiska linje än att få svar från dem:)