16 juni 2011

Nygammal generalsekreterare


Svenska kyrkan har fått en ny generalsekreterare. Det blev Helén Ottosson Lovén, som sedan förre generalsekreteraren fick sluta, har vikarierat på tjänsten.

Detta meddelande får jag från kyrkostyrelsen som idag har sammanträde.

Helen har en gedigen bakgrund i Svenska kyrkan och kom från ekonomi- och finansavdelningen innan hon gick in som vikarierande generalsekreterare.

Uppdaterad 10.45
Kyrkans Tidning: Helén Ottosson Lovén ny generalsekreterare>>
Svenska kyrkans webbplats: Ny generalsekreterare för Svenska kyrkan>>
Uppdaterad 12.41
Dagen: Hon blir Svenska kyrkans nya "vd">>

Från Svenska kyrkans webbplats:

Helén Ottosson Lovén ny generalsekreterare för Svenska kyrkan

Foto: Magnus Aronson

- Jag vill bidra till att församlingarna har möjlighet att lägga sin kraft på att möta människor. Kyrkan har varit, är och vill fortsätta vara en medvandrare i människors liv.
Det säger Helén Ottosson Lovén, ny generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Den 16 juni beslutade Kyrkostyrelsen att utse Helén Ottosson Lovén till generalsekreterare för Svenska kyrkan. Hennes förordnande löper på sex år.

Vad gör dig till en bra generalsekreterare för Svenska kyrkan?
- Jag är väl förtrogen med kyrkans verksamhet och jag har bred erfarenhet av att leda i förändring, både i kyrkliga och andra sammanhang.

Vilken blir din första stora uppgift som generalsekreterare?
- Tillsammans med den stora kompetens som finns på nationell nivå vill jag arbeta för att förstärka samarbetet mellan Kyrkokansliet och stiften samt fördjupa integrationen mellan det nationella och det världsvida perspektivet.

Vad är Svenska kyrkans största utmaning de närmaste åren?
- Kyrkan har varit, är och vill fortsätta vara en medvandrare i människors liv. Idag känner många inte till vad kyrkan erbjuder och det är bara vi själva som kan sprida den kunskapen.
- Jag vill bidra till att församlingarna har möjlighet att lägga sin kraft på att möta människor. Sverige förändras i snabb takt och Svenska kyrkan ännu snabbare, i vissa avseenden. Den nationella nivån kan underlätta kyrkans förändringsprocess genom samordning, tillgänglig expertkompetens, gemensamma verktyg och genom att företräda kyrkan gentemot beslutsfattare i samhället.

Vad betyder Svenska kyrkan för dig?
- Kyrkan har varit viktig i mitt liv sedan unga år. Jag vet också, efter alla år i kyrkans tjänst, att kyrkans medarbetare är enormt duktiga på att möta människor i glädje och sorg, att bygga gemenskap, att uttrycka liv och livsfrågor i ord, musik, handling och tyst gemenskap. Svenska kyrkan är i den meningen verkligt rik på resurser!

Mer om ..

Helén Ottosson Lovén är 54 år och har två vuxna barn. Hon har arbetat i Svenska kyrkan sedan 1997 då hon blev ekonomi- och finanschef vid Kyrkokansliet i Uppsala. Sedan november 2010 har hon varit tillförordnad generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Generalsekreteraren är kyrkans högsta tjänsteman och leder arbetet på Kyrkokansliet i Uppsala. Kansliet har 300 medarbetare i Uppsala och 200 medarbetare utomlands.

Inga kommentarer: