19 juni 2011

Inger Harlevi svarar om ersättningen


I fredags skrev jag om Visby stift som hade blivit av med sin kyrkoantikvariska ersättning. Du kan läsa mitt blogginlägg här>>

Medierna rapporterade att på grund av slarv så skulle Visby stift inte få 62 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning utan endast 400000 kronor som skulle finansiera en tjänst som skall bland annat skall hantera ansökningarna för kyrkoantikvarisk ersättning.

Jag har också förstått att det finns kritik från kyrkostyrelsen - men det får jag återkomma till. Jag är inte klar över vad den kan gälla ännu.

Jag har fått kontakt med Inger Harlevi och Mats Hermansson per e-post. Mats Hermansson svarar att han på grund av prästvigning och en utlandsresa måste avvakta med kommentar just nu. Men Inger Harlevi har skrivit på sin blogg>>

Där skriver hon 18 juni:

Kyrkoantikvarisk kompetens

Jag välkomnar att stiftskansliet anställer en person med kyrkoantikvarisk kompetens. Sedan stiftsstyrelsen under förra mandatperioden inrättade en kyrkoantikvarisk samrådsgrupp har detta varit ett änskemål, inte minst från länets kyrkoantikvarie och mig. Och nu kan vi inom kort gå i mål med en sådan anställning.

Idag har jag läst rapporten om den interna styrningen och kontrollen av de antikvariska frågorna i Visby stift. Den är bra. Den visar att Länsstyrelsen är den enda instans som haft kyrkoantikvarisk kompetens, därtill med en synnerligen kompetent och engagerad antikvarie, besjälad av Gotlands kulturskatter och värdet av att värna dem. Jag läser inte rapporten som ett påhopp på någon. Att denna antikvariska kompetens har funnits på ett enda ställe har utvecklat en kultur i dessa frågor som fått skena iväg. Det finns inget ont uppsåt i detta, inga tankar på egen vinning. Men det finns ett spänningsfält mellan de rent kulturhistoriska bevarandevärdena och de kyrkliga intressena. Därför är det viktigt att kyrkan har sin alldeles egna kompetens på området.

Jag tror det kommer något gott ut av denna turbulens. En kreativ dialog mellan alla involverade. En nationell dialog till gagn för alla parter, också staten. Däremot så tycker jag att det är att ta till övertoner i förhoppning om att visa handlingskraft, när man pratar om polisanmälan från nationell nivå. Det skickar totalt fel signaler om vad detta i grund och botten handlar om. Samtala och lyssna och lär av de konsekvenser som kan uppstå när tillräcklig kompetens inte finns inom kyrkans egna led!

Det jag inte kan acceptera är hur nationella nivån kommunicerar. Jag finner det ytterst märkligt att kyrkostyrelsens informatör först skickar ett mejl till en lokal journalist om kyrkostyrelsens beslut, en information som gjorde att såväl Mats Hermansson som jag blev totalt tagna på sängen i torsdags. Med den erfarenhet jag har av inte minst den kommunala världen finner jag det yttest märkligt att man inte går igenom revisionsrapporten med dem som berörs - först under fredagen erbjuder man att skicka den och då via vanlig snigelpost. Nu blev det inte så, den moderna tekniken segrade.

Medan jag sitter ute på min terass och skriver detta börjar ett stilla sommarregn falla och lille vovven Kenzo tycker att det är dags att gå in och lägga sig. Sommarvärmen finns dock i luften och jag njuter av att sitta under tak och höra regnet droppa.

Inga kommentarer: