1 juni 2011

Bön i kyrkan - hur kan det vara en nyhet?


I Kyrkans Tidning har det gjorts en stor undersökning där man har frågat församlingar om de närliggande skolorna har sin avslutning i kyrkan. Och hur församlingen i så fall medverkar. Om det förekommer bön och/eller välsignelse.

Och tänka sig - i flera församlingar så svarar man att man ber i kyrkan och utdelar välsignelsen! (Pris vare Gud! säger jag)

Alltså… vi kan väl inte sluta vara kyrka? Vi kan väl inte sluta vara oss själva?

Det finns något alldeles speciellt i väggarna i en kyrka. Det är något med det heliga rummet. Men när det inte används till heliga ting, när våra heliga handlingar (bön och välsignelse och lovsång) inte får ljuda och höras i rummet så blir det tokigt. För det handlar också om att kyrkorummet används värdigt.

Därför har jag svårt att hålla med Brita Häll helt i ledaren i Kyrkans Tidning som tycker att kyrkans lokal kan användas till sekulär skolavslutning utan präst. Däremot håller jag helt med henne att det kan vara mer förödande att låta en präst vara med som är så utslätad att den bekräftar alla fördomar som finns.

Detta är dilemmat tycker jag - men vill ändå trycka på att det viktigaste måste vara att vara sann mot sig själv (dvs kyrkan måste vara sann mot sig själv).

Och det är inget konstigt med att vi ber i kyrkan - så skäms Kyrkans Tidning att göra det till en "dålig" nyhet!

(Eller så får väl prästerna göra som en präst gjort vid en skolavslutning, som jag berättat om förut. När skolavslutningen nästan var färdig i kyrkan så säger prästen: " Nu får jag inte lov att uttala välsignelsen över er - men skolverket har inte sagt något om StarWars - så… May the force be with you!")

Ur POSK:s handlingsprogram

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang.
Kyrkans Tidning: Få svenskar är emot skolavslutning i kyrkan>>
Kyrkans Tidning: Bön under skolavslutning strider mot reglerna>>
Kyrkans Tidning Ledare: Låt barnen komma till kyrkan>>
Dagen: Bön på skolavslutning mot reglerna>>
Leo Hotter blogg: Låt inte kyrkan reducerat till att enbart vara en lokal>>
Dan Bernsprång blogg: Skolavslutningar i kyrkan>>

Inga kommentarer: