3 juni 2011

Ideellt forum i Göteborg


Ideellt forum kommer att ha sina idédagar den 31 sept-2 okt i Västra Frölunda församling, Göteborg.
Nu ligger hela programmet ute>>, du kan gå in och titta här>>
Det erbjuds 12 seminarier>>, 4 föredrag och 250 kollegor.

Inga kommentarer: