31 maj 2011

Stadsmissionen i Stockholm gör en Oliver Twist


Stadsmissionen i Stockholm gör en ny kampanj för att påpeka att alla barn har rätt att äta sig mätta.

Detta skriver Dagens media som berättar om kampanjen.
Dagens Media: Stadsmissionen i ny kampanj>>

Direktor för Stadsmissionen i Stockholm är Marika Markovits, som sitter i kyrkomötet för POSK.

Ur POSKs handlingsprogram:
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och måste innebära att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Flyktingar, alkohol- och drogberoende, ensamma, sörjande, människor med relationsproblem, arbetslösa – nöden är skiftande och behoven är stora och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra.

Inga kommentarer: