23 juni 2011

Bibelns relevans

Från Dan Bernspångs blogg har vi fått lov att publicera följande bloggpost>>

17 juni, 2011

Är på en konferens om kyrkors närvaro på nätet. (ECIC – European Christian Internt Conference).

Hade igår ett intressant samtal om hur vi som kristna skall förhålla oss till Bibeln och samhällets förväntningar på oss. Vissa säger att vi skall hålla oss till Bibeln och den tolkning av Bibeln som kyrkan alltid haft. Andra säger att vi troligen behöver lägga Bibeln bakom oss och bli mer världstillvända.

Jag tror att detta visar på den kluvenhet som vi som kristna i Europa känner inför det faktum att färre människor säger att de tror på Jesus som världens frälsare.

Som jag ser finns det stora risker för kyrkan i Europa. Man kan tydligt se att det finns risker med båda sätten att tänka.

Om vi säger att vi inte behöver titta över vår förståelse av Bibeln riskerar vi att hålla fast vid gamla uttryckssätt. Vi behöver självklart läsa Bibeln och ha vårt samhälle för ögonen. Om vi inte lyssnar på de frågor och funderingar som människor har kommer vi inte heller kunna vara relevanta. Här tror jag att de som ifrågasätter Bibeln har rätt. Det finns en risk att vi upplevs som mossiga och att vi svarar på frågor som ingen ställt.

Men egentligen handlar det inte om Bibeln, utan om vi vågar gå ut och se vilka frågor människor har. Kritiken borde inte riktas mot Bibeln, utan mot oss som av olika skäl inte lyckas presentera Bibeln på ett relevant sätt.

Risken med att avfärda Bibeln är större och enligt mig mer uppenbar. Om vi inte håller fast vid Bibeln, vad händer då med vår förståelse av förlåtelsen? Vad händer med vår betoning om att Gud älskar oss? Vad händer med vår betoning på att Jesus är ”vägen, sanningen och livet”. Detta och mycket annat har självklart sin grund i Bibeln, och om vi tar bort Bibeln kommer vi sakna grund. Och en grundlös kyrka kommer inte bestå.

Så om man vill att kyrkan skall vara öppen mot samhället och de trender som finns där och om man vill göra det genom att ta bort Bibeln så kommer man få problem enligt mig.

Låt oss komma ihåg att :”Den mest öppna kyrkan som finns är en ruin”.

Den delikata 1000:- frågan är. Hur kan vi vara en relevant kyrka och hålla fast vid Bibeln och den kristna tron i en sekulariserad värld? För om vi lämnar grunden i den kristna tron, har vi ingen chans att överleva.

/Dan Bernspång, kyrkoherde i Backa

1 kommentar:

Sidsel Bryde sa...

Förkasta för all del inte världens mäktigaste bok! Bibeln är den grundval vår kultur bygger på. Vår tro på Jesus som kärleksbärare är vad vår politiska nutid - demokratin bygger på. Allas rätt att vara hela människor, är det Jesus framhäver - t x när han ser på kvinnor som fullvärdiga nog att smörja honom med nardus. Denna Jesus av godhet, kärlek och omsorg om även de allra minsta, vill vi inte mista!