Allt från Svenska kennelklubben till Rädda Barnen räknas in i den idéburna sektorn. Omkring 200 000 föreningar jobbar med icke vinstdrivande verksamheter. Och snart kan de få en egen tidning från Berling Press.

Inom ett år räknar projektledaren David Qviström med att tidningen kan vara på marknaden. En av anledningarna är att den här sektorn inte är så synlig i medierna:

Därför vill vi skapa en journalistisk produkt som är fristående och granskande av det civila samhället som samhällsaktör, säger han till Kyrkans Tidning.

Berling Press äger bland annat Kyrkans Tidning och Missionsförbundets tidning Sändaren. Men David Qviström ser inte någon större risk att den nya tidningen ska uppfattas som ett kyrkligt projekt.

– Vi har ett kunskapskapital eftersom vi bevakat sektorn genom Kyrkans Tidning. Men det är viktigt att vi hittar en form där hela sektorn känner sig hemma, säger han till Kyrkans Tidning.