10 maj 2011

Vad håller oss samman?


Vad är det som gör att vi är Svenska kyrkan? Vad är det som konstituerar oss? Det finns de som säger att gudstjänsten är det som håller oss samman. Att det är det viktigaste i vår verksamhet, navet, hjärtat - grunden till all vår verksamhet.

Håller du med om det? Jag var med om ett samtal igår när vi diskuterade just detta. En person sa "Gudstjänsten kan inte vara vår viktigaste verksamhet - det kommer ju färre och färre! Och om det är vår viktigaste verksamhet - varför berättar vi inte om den mer då?".

Tja, vad svarar man på det? För tron på Gud och Jesus Kristus är inte på något sätt en förutsättning för att vi är Svenska kyrka. Jag menar alltså - det går lika bra att tro på Gud och Jesus Kristus utan att tillhöra Svenska kyrkan.

Personligen tycker jag så här (jag höll på att skriva att jag känner… men, det handlar inte bara om känslan här, även om den också är viktig, för mig handlar det både om hjärta och hjärna), gudstjänsten är den plats där jag hämtar kraft, vila och ork att klara ytterligare en vecka. Genom texterna, psalmer och sånger, böner och eventuell måltid, får jag komma Gud nära.

Jag vet att det är usla gudstjänster på många ställen, mediokra förkunnare och präster, tråkiga psalmer och så vidare. MEN… oavsett det, så är det gudstjänsten som är källan!

Hur skall vi då hantera de här usla gudstjänsterna? Vems är ansvaret?

Det finns massor av församlingar där gudstjänsterna fungerar. Fredrik Modéus har beskrivet flera av dem i sin bok "Längtan efter liv". Gudstjänster där det händer något. Där det finns något mer. Det handlar alltså inte om superhäftiga saker, men det handlar om närheten, kontakten med mysteriet. Där Den helige Ande finns levande.

Just nu pågår det ett omfattande arbete i Svenska kyrkan med att se över kyrkohandboken. Det vill säga - den bok som talar om hur Svenska kyrkan skall fira sina gudstjänster. Det vill säga, enligt min och mångas mening, det som faktiskt konstituerar oss som kyrka!

Nu finns på POSK:s webbsida ett föredrag där Lena Petersson, som ingått i expertgruppen, berättar om kyrkohandboken och arbetet. Hon berättar också om Gudstjänstsång (läs mer här>>), den nya mässmusikbok som nyligen har givits ut på Verbums förlag, efter en motion i kyrkomötet (som initierades av en POSK:are, Thomas Forsner).

En rapport från referensgruppen som är knuten till handboksarbetet kan du läsa här>> De skall träffas igen den 12 maj för att höra vad arbetsgrupperna som arbetar med de kyrkliga handlingarna har kommit fram till.

Från POSKs handlingsprogram:
En viktig uppgift för POSK är att skapa möjligheter för och uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv till att också ta ansvar som förtroendevalda i kyrkan.
(…)
I hela landet måste det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: