10 maj 2011

Teologiska samtal och diskussioner


Teologiska samtal efterlyses allt som oftast från olika håll i kyrkan. Och visst finns det. Dels alla de samtal som förs i församlingar i bibelstudier, gudstjänster och kyrkkaffen. De finns i olika teologiska tidskrifter - och vi hittar dem också i Kyrkans Tidning.

Som ni säkert uppmärksammat så har en präst från Västerås stift, Ulla Karlsson, skrivit en artikel i Kyrkans Tidning där hon ville att kyrkan skulle plocka bort allt om synd, skuld och slaktade lamm. Läs artikeln här>>

Prästen Ulla Karlsson är anmäld till domkapitlet och hennes biskop Thomas Söderberg skall ha samtal med henne. Enligt biskopen kommer detta att ta tid och samtal skall föras i lugn och ro.

MEN… är det inte fler, mer än jag, som är förvånade att ingen av de bloggande biskoparna (biskop Esbjörn och ärkebiskop Anders) är ute och uttalar sig i själva sakfrågan? Eller varför ingen annan biskop har svarat eller kommenterat tidningsartiklarna (inte som jag har hittat, skall jag tillägga).

Biskoparna skall väl vara våra teologiska och pastorala ledare? De skall väl besitta en sådan sakkunskap som skulle kunna belysa frågan från olika håll? Varför är det ingen av dem som gör det?

För jag hoppas att de inte bara skyller på att biskop Thomas Söderberg skall ha samtal med den enskilda prästen. Det är bara ett fegt sätt att skylla ifrån sig ansvar och en helt annan fråga.

Nej, kom igen nu - ALLA biskopar - tala om hur det är med synd, skuld och slaktade lamm. Och passa också på att säg något om frågan när det gäller dödshjälp och läkarassisterat självmord! Låt inte bara en biskop uttala sig för hela biskopskollegiet. Läs här>> För det är så det uppfattas när ingen av de övriga 13 biskoparna reagerar.

Från POSK:s handlingsprogram
Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, det vill säga är indelad i stift med biskopar som ledare. I Svenska kyrkan har biskopen en särskild funktion för enheten inom stiftet och som förbindelselänk mellan stiftet, Svenska kyrkan på nationell nivå och den världsvida kyrkan. Tillsynen över att församlingar, präster och diakoner verkar i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ligger på biskop och domkapitel.
(…)
POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen.

1 kommentar:

Carolina sa...

Håller med om att det är märkligt att det varit så tyst från biskopshåll i denna fråga. Jag kan förstå att man inte vill kommentera den enskilda frågan medan den behandlas i domkapitlet men rent generellt. Det borde vara i allas intresse.