26 maj 2011

Mission och diakoni i Svenska kyrkan

Allt som oftast hamnar jag i diskussioner med kristna människor som tycker att Svenska kyrkan borde missionera och evangelisera mer. Ärkebiskopen blir allt som oftast beskylld för att bara ägna sig åt miljöfrågor - något som kan upplevas ligger utanför Svenska kyrkans grundläggande uppgifter och kompetensområde. Det sägs att det inte finns någon evangelisation och mission i Svenska kyrkan.

Häromdagen fick jag två stycken publikationer från kyrkan. Den ena var efs.nu och kom från EFS - en inomkyrklig rörelse i Svenska kyrkan som berättade om sitt missionsarbete. Den andra var Världens tidning, som berättade om Svenska kyrkans internationella engagemang.

Det här är två ganska olika publikationer, men båda hör hemma i Svenska kyrkan.

EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Den tidning som jag fick hem berättade mycket utförligt om det praktiska missionsarbetet ute och hemma. De berättar om sitt lekmannaengagemang och betonar också vardagskristendom. Inom Svenska kyrkan! Läs tidningen här:


Världens tidning berättar om det arbetet som Svenska kyrkan gör för och med kyrkor världen runt. Om opinionsarbete men framförallt handlar det om ett engagemang i ACT (Active churches together RÄTTELSE 27/5 ACT betyder Action by churches together.) som jobbar med de lokala kyrkorna och stöttar dem där det händer katastrofer eller bygger upp ett mer långsiktigt arbete. Det handlar om rent vatten, att kunna odla, skolor, sjukvård och andra humanitära insatser. Läs tidningen här:


När jag hade läst igenom dessa två blad - från Svenska kyrkan - så tänkte jag att vi, på olika sätt och med våra olika kunskaper och gåvor, faktiskt redan har ett gediget missions och diakonalt arbete.

Allt kan givetvis utvecklas och förbättras.

Men det finns redan idag - det är inget som vi behöver uppfinna eller starta nytt. Vi skall vara stolta över det vi har och vi skall prata om det och vi skall fortsätta utveckla det. Både missionen och diakoni som vi genomför!

2 kommentarer:

Stefan Holmström sa...

Glädjande att du uppmärksammar EFS internationella missionsarbete. Du beskriver det som en del av Svenska kyrkans totala arbete. På så sätt understryker du på ett fint sätt det som vi själva önskar och faktiskt har en överenskommelse med Svenska kyrkan om, nämligen att Svenska kyrkan ser allt arbete som EFS utför som en del av sitt eget, och att EFS bidrar till det totala arbete kyrkan gör.

Det lilla problemet är dock att det inte är Svenska kyrkan som finansierar EFS arbete eller bidrar till det. EFS tar inte in någon egen kyrkoavgift och vi får ingen rikskollekt till det internationella arbetet utan det finansieras helt genom gåvor från medlemmar i EFS.

Så vi har ett dilemma. Det är EFS som ger vårt missionsarbete sin profil, inte Svenska kyrkan som organisation. Det är EFS som finansierar utan någon draghjälp från kyrkan. Vore det så att kyrkans ledning och internationella avdelning själva talade om EFS internationella arbete som en del av helheten och gav offentlig credit och draghjälp också till EFS missionsinsatser och missionsprofil, så skulle du ha helt rätt i din beskrivning. Nu haltar den tyvärr. Ingen skulle vara gladare än jag om EFS internationella profil var en så självklar del av kyrkans.

Stefan Holmström
Missionsföreståndare för EFS

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Stefan
Tack för det klargörandet. Jo, jag insåg väl att det kanske inte riktigt var så enkelt som jag skrev. Men - som sagt, det är ju egentligen så det borde vara. För verksamheterna kompletterar varandra väldigt bra.