26 maj 2011

Liv och död

I tidningen Dagen har det den senaste tiden varit flera artiklar om foster och aborter. Ämnet engagerar givetvis läsarna.

I den senaste artikeln vill professorn i medicinsk rätt, Elisabeth Rynning, att socialminister Göran Hägglund skall tillsätta en utredning för att klargöra hur foster skall hanteras i samband med en abort.
Dagen: Föds foster levande är det som ett barn>>

Jag vill här tydliggöra att abort handlar inte bara om när kvinnan själv väljer att göra en abort. Abort kallas det också när det är missfall (så kallad spontan abort) och man kan då behöva göra en skrapning efteråt för att det inte skall bli infektioner.
I alla dessa fall handlar det om ett värdigt omhändertagande av fostret.

När jag satt i kyrkomötet första året, 1998, var jag med och skrev en motion om just det här.
Mot 1998:4 Värdigt omhändertagande och gravsättning av foster>>

Svenska kyrkan har sedan producerat en publikation som heter "När livet inte blir som vi tänkt oss" där dessa frågor behandlas.

Hur vi behandlar människor i livet början och i livets slut är någonting som vi kristna ständigt behöver lyfta upp.

Jag läste om de protestantiska kyrkorna i EU, CPCE, som tillsammans givit ut en rapport "Time to live, time to die" som är ett vägledande dokument om dödshjälp och livshjälp.
Du kan läsa och bläddra i dokumentet här:


Svenska kyrkan är enligt Kyrkans Tidning (nr 20/11) inte med i CPCE som fullvärdig medlem utan har bara observationsstatus. Detta innebär att Svenska kyrkan inte har varit aktiva i framtagandet av detta dokument.

Ulla Gudmundson skriver om svårigheten vid livets slut i Kyrkans Tidning 20/11 i sin krönika "Nybrutalismen och respekten för livet">>. Dag Tuvelius har också i tidigare nummer berört ämnet flera gånger.

Vid livets början, vid livets slut - när livet verkligen ställs på sin spets - där har vi som kristna mycket att bidra med. Och vi måste som kyrka göra det! Utifrån Jesus människosyn, utifrån teologin, med Jesus ögon - så ska vi vara med i debatten.

Det är verkligen inga enkla frågor, det inser jag. Det finns heller inga enkla svar. Men vi måste vara en röst och vi måste kunna lyssna och delta.
Livets början och livets slut är ingen icke-fråga som kan tigas ihjäl!

Ur POSK:s handlingsprogram:
POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen.

Inga kommentarer: