6 maj 2011

Livstestamente eller dödstestamente

Jag läser i Kyrkans tidning av biskop Tuulikki Koivunen Bylund i sitt herdabrev tar upp frågan om läkarassisterat självmord.

Kyrkans Tidning: Biskop: Tillåt läkarassisterat självmord>>
-Jag anser att man skulle kunna vidga den svenska lagstiftningen så att man kunde få ett läkarassisterat livsslut så att man inte behövde skjuta sig någonstans, utan dö i frid med de medicinska hjälpmedel som finns, säger Koivunen Bylund.

Frågan bör åtminstone få en grundlig utredning, anser Koivunen Bylund, och tycker att så kallade livstestamenten _ där patienter själva kan skriva ner sina önskemål om hur man vill bli behandlad vid livets slut _ bör införas och respekteras. Hon tycker också att det är fel att läkare riskerar att hamna i fängelse om de skriver ut sådana mediciner.
Jag håller helt med biskop Koivunen Bylund att det borde göras en grundlig utredning. Jag skulle vilja tillägga att jag tycker det skall vara en grundlig teologisk utredning och diskussion. Och kanske kan biskopens herdabrev vara utgångspunkten för en sådan diskussion och debatt. Även om jag i sak inte håller med biskopen över huvud taget!

Jag är inte för dödshjälp! Jag är inte för läkarassisterad självmord! Jag tycker det är helt fel och tycker att Svenska kyrkan borde uttala sig emot detta! Så för mig är det problematiskt att biskopen går ut och föreslår att lagen skall ändras. Men som sagt - kanske kan frågan äntligen lyftas upp på Svenska kyrkans bord nu och få en ordentlig genomlysning.

Jag har bloggat om detta flera gånger. Jag har försökt att lyfta frågan på kyrkomötet i motioner och frågor.
Och jag vill återigen säga att detta är ingen fråga som POSK har diskuterat eller har med i sitt handlingsprogram. Detta är mina personliga åsikter.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag håller med dig Carina! Sjukvården ska hjälpa patienter till envärdig död men inte ta ihjäl dem.
Inger i Lund