8 maj 2011

En fullmatad helg


Nu sitter jag på tåget, på väg hem från Sollentuna församling. En fullspäckad helg med årsmöte, möte med stiftsordförandena och slutligen ett styrelsemöte har fyllt mina dagar.

Drygt 50 personer kom till vårt årsmöte i Sollentuna. Det märks att det är ett "mellanår" och att vi inte har så stora frågor att diskutera just på årsmötet. Årsmötet i sig förlöpte som det skulle. Förmiddagen startade med att kh Anders Roos hade andakt i den nybyggda Turebergskyrkan och berättade om tankarna bakom den kyrkan.

Den ligger precis vid torget och den är mycket modern i sin utformning. Man har använt mycket återvinningsmaterial. Väggarna är av betong. Glaskors och annan glasutformning är återvunnet glas från ett lokalt glasbruk. Mässkrudar är gjorda av av frivilliga i församlingen. De har använt material som går att tvätta i tvättmaskin. Kyrkoherden berättade att man tänker använda dessa mässhakar tills det behövs nya - då syr man upp det. Du kan läsa mer om tankarna och bakgrunden till Turebergskyrkan här>>.

Lena Petersson berättade om arbetet med "Gudstjänstsång". Och vi fick pröva att sjunga de olika förslagen till gudstjänstmusik. Du kan läsa en artikel om boken på POSKs webbsida>>

Under lördagen var det inte bara POSK som hade årsmöte, utan även Frimodig kyrka och Kristdemokrater i Svenska kyrkan hade årsmöte. Både vi i POSK och Frimodig kyrka twittrade under dagen och vi hade en gemensam tagg på alla inlägg. Du som vill läsa ikapp kan söka på #arssvk .

Efter årsmötet hade vi en diskussion och grupparbete om vårt handlingsprogram och styrelsen fick mycket bra synpunkter på vad som är viktigt inför kommande program. På kvällen fortsatte mötet med stiftsordföranderna där alla stift var representerade, förutom Strängnäs stift. Strukturutredningen och rapporter var några av de saker som togs upp.

Framförallt är det också viktigt att få träffas, nätverka, höra hur det är på andra ställen. Så det har diskuterats församling, stift, Svenska kyrka, ja, listan skulle nästan kunna göras hur lång som helst. Klockan 22 på kvällen bröt vi upp för att få komma till vila en stund.

Söndagsmorgonen startade vi med mässa i Turebergskyrkan innan vi fortsatte överläggningarna. Efter lunch startade så styrelsemötet och höll på till 16.00.

Styrelsen beslutade bland annat att kyrkodagarna för POSK 2012 kommer att äga rum i Uppsala i samband med Teologifestivalen 3-5 februari. Inbjudan till detta och alla förutsättningarna för deltagandet kommer att presenteras i kommande poskbulletin. Men boka dagarna redan nu!

Alla POSKare kan också boka in 12 maj 2012 när riksPOSK kommer att ha sitt årsmöte. Plats återkommer vi till.

Inga kommentarer: