9 maj 2011

Dagens fråga no7

Dagens fråga från Kyrkodag Väst och strukturutredningen handlar om kontrakten och kommande utredningar

Inga kommentarer: