15 apr. 2011

Nolltolerans mot mobbning!

Miriam Wredén Klefbeck som skriver på bloggen "Storasyster i Vassen" har ett alldeles utmärkt blogginlägg med anledning av Kyrkans Tidnings artiklar om mobbning.

Storasyster i Vassen: Skyll dig själv!>>
Kyrkans Tidning:
Miriam reagerar på prästen som i artikeln uttrycker sig med citatet " – Den här flickan gjorde sig själv till ett offer och valde att inte interagera med de andra ungdomarna. Genom det förstörde hon för resten av gruppen, säger konfirmationsprästen."

Miriam skriver:
Vi kan alla känna så. Vi kan alla känna sympati för ungdomarna som stör sig på den som avviker och på något sätt förstå varför den som är utanför är utanför. Men de allra flesta av oss försöker, så gott vi kan, att sätta oss över de här känslorna. För vi vet att de är orättfärdiga och leder oss fel, eftersom de saknar kärlek.
(…)
Det är vårt uppdrag, därför att vi är vuxna, därför att vi är kristna och därför att vi har lovat att leva och verka med Kristus som förebild. Att gömma sig bakom ursäkter som citatet ovan, är inte bara fegt och oansvarigt. Det är ovärdigt en kristen kyrka, vars Herre närmast satte i system att umgås med dem som andra inte ens ville se i ögonen.
Tack Miriam för så sanna ord!

Mobbing - i alla former - är fullständigt uteslutet! Nolltolerans! Det gäller barn, ungdomar, vuxna - alla!

Min uppgift som kristen är att se min medmänniska med Jesus ögon och be om klokhet och tålamod.

Ur POSK:s handlingsprogram:
Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.
(…)
Svenska kyrkan har många anställda och ska vara en god arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Till en god arbetsmiljö hör en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
(…)
Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan måste församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap.

1 kommentar:

Björn Hultman sa...

Det är aldrig offrets fel att den blir utsatt, vem som helst i skolan och på arbetsplatsen kan bli utsatt, men dom som har en blyghet löper ju större risk. Men det är aldrig rätt att kränka och mobba en person bara för att den går mot strömmen. Själv hurrar jag dom som verkligen vågar vara sig själva och skiter i andras åsikter. Allas lika värde, oavsett kön, etnisk bakgrund eller utseende ska jobbas på!

Jag föreläser ute i skolorna om mobbning och märker tydligt hur nästan alla utsatta blir själva ifrågasatta eller inte betrodda och i bland frågar man vad de själva gjort för att problemet uppstod. Mobbning är ingen konflikt, därför kan man inte beskylla båda personerna att mobbning förekommer. Det är lärarnas ansvar att se till att detta stoppas i tid och förebyggs. Ingen utsatt ska behöva känna skuld för att den är utsatt!