18 apr. 2011

Moderater ställer inte upp i kyrkovalet

Moderaterna i Jämtland har beslutat sig för att inte ställa upp i kyrkovalet 15 september 2013. Det berättar Länstidningen Östersund>>

I en proposition till förbundsstämman skrivs att tron är någonting privat som inte bör sammanblandas med partipolitik. Systemet med val till kyrkans olika instanser, baserat på partipolitiska listor, är en kvarleva från då kyrkan och staten hörde ihop.

”Nu när kyrka och stat är skilda åt finns det ingen anledning att bibehålla politiseringen av kyrkan. Det bör istället vara upp till medlemmarna i Svenska kyrkan att välja representanter utan att de politiska partierna styr och ställer”.

Så blev också beslutet.

Förbundsstyrelsen bestämde sig också för att på partistämman yrka att Moderaterna nationellt inte ska delta i kyrkovalen på någon nivå.

Jag vet att frågan om moderaternas deltagande i kyrkovalet på nationell nivå kommer att diskuteras på moderaternas partistämma i oktober. Det skall bli spännande att se om riksstämman kommer att ta samma beslut som moderaterna i Jämtland.

Uppdaterad 20110420

Kyrkans Tidning har nyheten den 19 april: Moderaterna i Jämtland vill nobba kyrkovalet 2013>>

Inga kommentarer: