8 dec. 2010

Rekommendation om livets slutskede


Idag har läkemedelsverket presenterat rekommendationer "Smärtlindring i livets slutskede - ny rekommendation". Och Socialstyrelsen är tydligen tagna på sängen och förvånade över att läkemedelsverket inte bara ger medicinförslag utan också hur vården skall utformas. Något som inte ligger på läkemedelsverkets bord.

OK - då tänker jag så här. Det är super, jättebra att vi får rekommendationer och tydliga regler för hur det skall fungera i vården för att underlätta för döende patienter, så de slipper att ha ont eller ha ångest. Det är bra. Det hjälper vårdpersonalen när de måste ta tuffa och jobbiga beslut. Det stöttar dem när de pratar med anhöriga eller med personen som ligger för döden. För vårdpersonal är människor med känslor - inga maskiner som kallt utför en uppgift.

Dock… jag personligen är fortfarande helt emot att vi skulle ha dödshjälp. Men jag inser själv här att det är en hårfin balans mellan vad som är dödshjälp och vad som är lindring och palliativ sedering.

Därför måste debatten vara helt öppen. Och därför måste Svenska kyrkan också vara med och tala om människovärde och hur vi skall se på rekommendationer och råd vid vård av döende människor.

Så, kyrkostyrelsen. Sopa rent när det gäller alla chefer och avgångsvederlag - och börja agera i viktiga frågor som rör människor varje dag. Som hur Svenska kyrkan ser på råden från läkemedelsverkat till exempel!

Frågor som är viktiga att ställa sig kan vara; Var går gränsen för när man skall sätta in åtgärder? Var går gränsen för en naturlig död? När skall vi göra en insats i förhållande till att vi låter bli att göra en insats? Kan vi få en bra debatt av kristna etiker som svara på det?

Dagen Bråk om råd vid döende>>
Kyrkans Tidning Nya råd vid vård om döende>>

Inga kommentarer: