9 dec. 2010

Rädda volontäråret och bibelsajten!


På ledarsidan i Kyrkans Tidning uppmanar Brita Häll idag Svenska kyrkan att rädda volontäråret och bibelsajten. Läs här>>

Hon avslutar med att skriva
Om kyrkan inte lyckas bli en självklar miljö för barn och unga så förlorar man den generationen. Det är i unga år vi människor väljer vår existentiella hemhörighet. Att fan blir religiös när han blir gammal är en myt som religionssociologerna för länge sen har skjutit hål på. Det är dags att kyrkan fullt ut tar konsekvenserna av den kunskapen.

Det är också dags att tala klarspråk om den låga status som fortfarande vidhäftar kyrkligt barn- och ungdomsarbete. Svenska kyrkan är på detta sätt en spegel av det övriga samhället. Det är inte okej. Kyrkans identitet hänger på hur den behandlar de grupper som världen i övrigt värderar lågt.
Jag skrev liknande om samma sak i mitt blogginlägg den 3 december "Kan ni förklara matten här?">>

Om Svenska kyrkan och dess kyrkostyrelse skall ha någon som helst trovärdighet kvar så måste korten på bordet. Och här tänker jag på alla turer med de chefer som har slutat och fått avgångsvederlag.
Allt hemlighetsmakeri måste avslutas. När jag hör om dokument som inte lämnas ut till kyrkostyrelsen (läs Dag Sandahls blogg här>>. Han sitter i kyrkostyrelsen och får inte veta! Det finns också en artikel i KT, men den finns inte på nätet) så blir jag djupt upprörd. Det är inte så här vi skall driva vår Svenska kyrka!

Jag menar inte med detta att vi måste vet vem som har sagt vad till vem och så, ingen skall hängas ut. Men vi vill ha öppna processer, öppna diskussioner och vi vill ha en informerad kyrkostyrelse. Annars får väl vi som sitter i kyrkomötet ifrågasätta kompetensen både i huset och hos styrelsen vid nästa kyrkomöte.

För nu handlar det om trovärdighet! Och precis som Brita Häll skriver:
Att det rör sig om olika budgetposter vet vi, men det är ointressant ur trovärdighetssynpunkt. Förlorad cred för kyrkan går inte att förklara bort.
Så jag hoppas verkligen att kyrkostyrelsen har tagit kloka beslut. Räddar volontäråret och bibelsajten - för i det här sammanhanget handlar det om småpengar! Och åter igen - öppna och rena processer där allt redovisas! Det handlar om trovärdighet!

Bilden lånad från denna sida>>

Inga kommentarer: