3 dec. 2010

Kan ni förklara matten här?

Jag har tänkt vidare på detta med avgångsvederlagen på drygt 9 miljoner kronor - kontra Svenska kyrkan på nationell nivås ovilja att satsa på volontäråret i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har bidragit med 625 000 kronor till volontäråret - i år blev det ytterligare 400 000 kronor eftersom det saknades pengar till de internationella volontärerna. Sammanlagt blir detta alltså 1 025 000.

Anledningen till att Svenska kyrkan på nationell nivå inte vill bidra med pengar till volontäråret är att de tycker att det är för mycket pengar satsade på de volontärer som varje år är ute i församlingarna. I år handlar det om 33 ungdomar.

OK - ser ni matten här? Nationell nivå tycker det är för mycket pengar att satsa 1 miljon på 33 ungdomar som är volontärer i olika församlingar i Sverige, som sedan kanske satsar på en karriär inom kyrkan. Istället så blir det 9 miljoner till 3 (tre!) chefer som slutar arbeta för Svenska kyrkan.

Jo, jo, jag vet det handlar om avtal och annat. Men… rent ut sagt så tycker jag det är för dj-ligt!

Svenska kyrkan skall satsa på ungdomar, har flera projekt i stiften som särskilt fokuserar på ungdomar. Svenska kyrkan arbetar med sina utbildningar - det handlar också hur man rekryterar personer till sina kyrkliga utbildningar. Volontäråret är ett sätt att låta ungdomar pröva sin kallelse att kanske söka sig vidare inom olika yrken i kyrkan.

OK- ser ni matten i det här? Vi skall satsa på ungdomar - vi tycker våra kyrkliga utbildningar är viktiga och vi vill ha kompetent personal… Men… kyrkan tycker inte att det är viktigt att satsa på ett volontärår som låter ungdomar pröva på.

Jag kan förstå att det kan vara nödvändigt att förändra själva upplägget för volontäråret, det kan säkert utvecklas och breddas - men det är helt förkastligt att göra ett uppehåll under ett år.

Nej, riv upp det beslutet - satsa på ungdomarna, som ni så vackert pratar om! Hjälp till med rekryteringen till volontäråret, utveckla konceptet än mer. Och kom inte och snacka om att det kostar för mycket - när det finns nio miljoner till tre personer!!!

Ur POSKs handlingsprogram:
Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Programmet Volontär i Svenska kyrkan är ett sätt att låta unga människor pröva tjänst. Det är avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att musicera. Därför bör kyrkomusikernas tjänster också innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen måste förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Uppdaterad 5 december kl 7.22
Frimodig kyrka bloggar>>
Karin Långström Vinge bloggar>>


6 kommentarer:

Anonym sa...

Med tanke på att POSK har en representant i arbetsutskottet, Anna Lundblad Mårtensson, som vägrar förklara bakgrunden till de beslut hon har varit med och fatta, så tycker jag det är väl magstarkt att gnälla i den här bloggen. Sopa rent framför den egna dörren först!

Carina Etander Rimborg sa...

Anonym!
Vad får dig att tro att det ena utesluter det andra?

Anonym sa...

Oavsett vem som är skyldig till beslutet, så är beslutet felaktigt och det är bra, att så många röster som möjligt säger det.

Martin Garlöv sa...

Hur tänker du Anonym: Varför skulle Carina inte få kritisera kyrkosstyrelsens arbetsutskotts beslut för att Anna L M ingår i den?

Henrik sa...

Nog för att det ska få finnas olika åsikter inom nomineringsgrupperna, men att i sådan här uppmärksammad fråga ha motsatta åsikter utan att förklara bakgrunden till det tycker jag nog är lite haltande. Kanske bättra på kommunikationen inom POSK innan man går ut med det?

Carina Etander Rimborg sa...

Henrik
Nja, det handlar nog inte om motsatta åsikter inom en nomineringsgrupp. Jag tror nog att medlemmar i alla nomineringsgrupperna ställer sig mycket frågande till hur deras ledamöter i kyrkostyrelsen eller AU har handlat.

Jag hoppas att vi alla efter kyrkostyrelsen möte denna veckan får tydliga besked inom alla nomineringsgrupper om vad som har hänt och hur styrelsen har prioriterat.