7 dec. 2010

Kyrkostyrelsen och nomineringar

Idag händer det mycket spännande i Svenska kyrkan.

Först och främst allt det där vardagliga som Svenska kyrkan är så bra på. Möten mellan människor, diakoner som gör hembesök, har sorgegrupper, gemenskapsträffar, andakter och sjukbesök. Präster som förrättar kyrkliga handlingar i form av dop, begravningar och bröllop. Bikt och själavård, konfirmandarbete, ungdomsgrupp - ja, listan kan göras nästan hur lång som helst.

Dessa möten är fantastiska och Svenska kyrkan får vara en del av Jesus förlängda arm, famn, ögon och öron och möta dessa människor i deras behov. Detta skall vi vara glada och stolta över.

Idag händer det också två viktiga saker till.

För det första är det kyrkostyrelsens extrainsatta sammanträde där förhoppningsvis kyrkostyrelsen skall bli informerade och upplysta om vad som har hänt på kansliet och hur ärendena har skötts, som har lett till tre chefers avgång och ett avgångsvederlag på över nio miljoner kronor.

Förhoppningsvis görs det rent hus och att det efter detta möte blir klara kommunikationsvägar mellan styrelse, AU och kansli så att vi slipper att få liknande ärenden på bordet igen. Be gärna för kyrkostyrelsen och dess ärenden idag!

För det andra är det idag som det skall vaskas fram kandidater till Göteborgs biskopsval som kommer att äga rum den 15 mars 2011, efter hearingen som äger rum 9 mars 2011. Detta är också ett viktigt böneämne för dagen.

Biskopen skall inte bara vara biskop i Göteborg utan också representera hela Svenska kyrkan. Jag skrev häromdagen om mina synpunkter på de kandidater som finns på stiftets webbsida här>>
Vilka som verkligen blir nominerade idag har jag faktiskt ingen aning om - men jag kommer att vara där i eftermiddag och bevaka det hela.

Uppdaterad 10.30
GP skriver om biskopsvalet>>
Kyrkans Tidning skriver om biskopsvalet>>

Inga kommentarer: